ACTUEEL

'Aandacht kan oordeel over zorg maken of breken'

'Aandacht kan oordeel over zorg maken of breken'

Persoonlijke aandacht is cruciaal voor hoe bewoners verpleeghuiszorg ervaren. Dit komt naar voren uit een analyse van 70 duizend waarderingen die onder bewoners en mantelzorgers in de verpleeghuiszorg door ZorgkaartNederland zijn opgehaald. De uitkomsten onderstrepen het belang van de context-gebonden norm voor personeelssamenstelling in verpleeghuizen die op 20 december is aangeboden aan Zorginstituut Nederland.

“Uiteraard moet de basis van de zorg in orde zijn. Maar dat medewerkers oprecht luisteren en aandacht hebben, inspelen op individuele behoeften en aansluiten bij wensen, bepaalt of bewoners het leven in een verpleeg- of verzorgingshuis ook als prettig ervaren”, concludeert de Patiëntenfederatie Nederland. “Bij zowel de best scorende verpleeghuizen als de slechtst scorende verpleeghuizen blijkt persoonsgerichte zorg cruciaal in hoe bewoners de zorg ervaren. Het kan de beleving bij de zorg van verpleeghuisbewoners maken en breken.”

Beleving

Gemiddeld waarderen bewoners en mantelzorgers de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen over de afgelopen drie jaar met een 7,9. Niettemin geeft bijna één op de tien (9 procent) van de bewoners en mantelzorgers een 6,5 of lager met een gemiddeld cijfer van een 5,3. Meer dan de helft (54 procent) geeft juist een 8 of hoger met een gemiddelde van een 8,6. De groep die een 8 of hoger gaf, gebruikt vaak de woorden ‘veel verschillende activiteiten’, ‘komen afspraken na’ en ‘vriendelijk personeel’. De groep die een 6,5 en lager gaf, zegt hetzelfde maar in negatieve zin.

Zelf kiezen

Ook zelf keuzes maken, is voor veel bewoners essentieel. Uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat bewoners van verpleeghuizen regie heel belangrijk vinden. Ook dit gegeven komt terug in de 70.000 waarderingen. Bewoners vinden het bijvoorbeeld fijn om zelf te bepalen wanneer en wat ze eten, wanneer ze opstaan en naar bed gaan en wanneer ze hulp krijgen bij douchen of wassen. Door met de bewoner en mantelzorger te praten over wensen en behoeften, maken medewerkers het verschil voor de bewoner.

Waardering

De 70.000 waarderingen zijn een onderdeel van het project ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van het ministerie van VWS. Patiëntenfederatie Nederland zette in 2015 tot en met 2018 interviewteams in om met verpleeghuisbewoners en hun mantelzorgers te praten. Speciaal getrainde, onafhankelijke interviewers stelden gerichte vragen aan bewoners en mantelzorgers om zo een beeld te krijgen van hoe bewoners de zorg ervaren.

Personeelsnorm

De publicatie van de waarderingscijfers valt samen met het aanbieden van de context-gebonden norm voor personeelssamenstelling aan het Zorginstituut Nederland. Rode draad hierbij is dat aanbieders de personeelssamenstelling en de bijhorende competenties voortdurend spiegelen aan de noden en verlangens van bewoners .

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Klaas Bosma

21 december 2018

Dit sluit aan op wat al jaren bekend is binnen de GGZ. De (ervaren) kwaliteit van zorg wordt met name bepaald vanuit de relatie tussen hulpvrager en hulpbieder.

Har

21 december 2018

Niet alleen aandacht , maar ook verantwoorde voeding kan bijdragen tot een verbetering in de waardering en gezondheid van de zorgvrager. Ook het ontpillen hoort daar bij . Helaas zijn toch dit soort zaken deels wegbezuinigd door de overheid uit het behandelpalet .

Veronica van Nederveen

21 december 2018

Toch een beetje sneu dat we een analyse van 70.000 waarderingen nodig hebben om met elkaar te bepraten dat aandacht zo cruciaal is.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top