ACTUEEL

NZa: zorgverzekeraar moet nog selectiever inkopen

Zorgverzekeraars hebben bij de inkoop van zorg vaak nog onvoldoende voor ogen wat zij goede, tijdige en bereikbare zorg voor hun verzekerden vinden. Hierdoor kunnen zij problemen onvoldoende adequaat oplossen. Daarnaast is het voor verzekerden niet altijd duidelijk wat zij van hun verzekeraar mogen verwachten. Dit concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar onderzoek naar de naleving van de zorgplicht bij en door zorginkoop van de NZa.

Transparantie

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de verzekeraars steeds vaker kwaliteitsindicatoren gebruiken bij het maken van afspraken met aanbieders over de kwaliteit van zorg, vindt de NZa dat de zorgverzekeraars nog een stapje verder moeten gaan bij het transparant maken van kwaliteit; de consument moet in staat worden gesteld met zijn vraag de markt te sturen. Kanttekening hierbij is dat er geen scherpe definitie bestaat van wat kwalitatief goede zorg is.

Definitie zorgplicht

De NZa komt binnenkort met een toezichtskader waarin de NZa aangeeft wat zij onder de zorgplicht verstaat. Dit is bedoeld om de zorgverzekeraars te helpen bij de verdere invulling van de zorgplicht.

Bereikbare en tijdige zorg

De NZa concludeert uit haar onderzoek ook dat de verzekeraars zelf moeten nadenken wat goed is voor de verzekerden en dit moeten afbakenen. Zo moeten zij definiëren wat zij onder bereikbare en tijdige zorg verstaan. Hierdoor kunnen ze sneller en beter inspelen op eventuele continuïteitsproblemen, bijvoorbeeld als een zorgaanbieder failliet dreigt te gaan. Ook moeten ze bepalen wat zij voldoende gecontracteerde zorg voor hun verzekerden vinden.

Voordelen voor consument

De NZa roept consumenten- en patiëntenorganisaties op om de consument bewust te maken van de voordelen van selectief inkopen. De consument ervaart namelijk een beperktere keuze uit zorgaanbieders vaak als negatief. Terwijl het selectief inkopen juist in het belang van de cliënt is volgens de NZa: (de dreiging van) selectief inkopen kan zorgaanbieders stimuleren om hun kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid te verhogen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Verstraten

15 maart 2010

De zorgverzekeraar heeft een duidelijke zorgplicht. Dit is een taak die hen toebedeeld is. Echter, zorgverzekeraars zijn tevens schadeverzekeraars. Dit is een tegenstelling die vaak blijkt te bijten. Zorg dient zo goedkoop mogelijk ingekocht te worden. Op het moment echter dat door het uithollen van een markt monopolieposities ontstaan, zal de zorg minder worden, aangezien de concurrentie minder is.Niet alleen de consument ervaart een beperktere keuze als een negatief aspect. Generaties economen en eurocommissarissen (Mw. Kroes) delen deze mening.

Top