ACTUEEL

Thebe neemt zorg in Breda over van Careyn

Careyn is van plaan haar activiteiten in de regio Breda over te dragen aan Thebe Wijkverpleging. Er ligt al een principe-afspraak over de overname van de wijkverpleging, thuisbegeleiding, dagbesteding en een hospice in de regio West-Brabant.

Dat melden Careyn en Thebe in een gezamenlijk persbericht. Careyn wil meer focus aanbrengen in het aanbod en het werkgebied van de organisatie. Het overdragen van de zorgactiviteiten in de regio Breda valt daaronder.

Vergelijkbaar

Careyn was al langere tijd op zoek naar een geschikte overnamekandidaat. De afgelopen maanden zijn er verkennende gesprekken gevoerd. De gesprekken tussen Careyn en Thebe verliepen positief. De visies op zorg van Thebe en Careyn komen overeen. De zorg en diensten die Careyn en Thebe in de regio Breda bieden kennen veel overlap. Voor cliënten zal een overname dan ook niet tot veel verandering leiden. Voor medewerkers van Careyn is de overgang naar Thebe natuurlijk. Ze komen in een vergelijkbare organisatie met dezelfde cao.

Definitief besluit

De komende maanden wordt het voorstel tot overname in detail uitgewerkt. Het gaat langs de adviesorganen van beide organisaties wordt getoetst bij de Nza en de ACM. Na goedkeuring door alle instanties zal er een definitief besluit tot overname kunnen worden genomen. Thebe en Careyn streven ernaar om 1 juli 2019 de overname afgerond te hebben.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Bakens

13 januari 2019

Jaren geleden verliet ik de Centrale Cliënten Raad van Careyn omdat ik me niet kon verenigen met de voorgenomen schaalvergroting en voorgestelde fusies. Het is goed om nu te zien dat mensen ook kunnen terugkomen van hun dwalingen.

Top