ACTUEEL

Vervolg Academische Werkplaats Autisme voor meer participatie

ZonMw heeft een half miljoen euro uitgetrokken voor een plan om mensen met autisme en hun naasten beter te betrekken bij de maatschappij.

Met de subsidie wordt een vervolg gegeven aan de Academische Werkplaats Autisme, meldt de Universiteit van Amsterdam. In de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken cliëntenorganisaties en gemeenten samen met specialistische organisaties, universitaire centra en hogescholen, om kennis te bundelen. Ook werken zij samen aan producten en procedures voor een betere diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun naasten.

Verstrikt

De zorg voor mensen met autisme en hun naasten sluit nu niet altijd goed aan bij hun behoeften. Ook de begeleiding en verwijzing van mensen met autisme verloopt niet altijd optimaal, stelt de UvA. Mensen met autisme en hun naasten kunnen 'verstrikt raken in een net van instanties' en daardoor vastlopen. De kennis over autisme is vaak versplinterd bij verschillende betrokken professionals. Bij het ontwikkelen van zorg en het verzamelen van kennis is daarom meer betrokkenheid nodig van autistische mensen zelf en hun omgeving.

Kennisagenda Autisme

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) gaat mensen met autisme, hun naasten, zorg- en onderwijspartijen, beleidsmakers en professionals met elkaar verbinden in samenwerkingsprojecten om te achterhalen welke behoeften er leven. Er komt een inventarisatie welke kennis alle belanghebbende partijen nodig hebben, om een kennisagenda autisme samen te stellen. De AWA gaat vervolgens de (ontbrekende) kennis over autisme en participatie vergaren en bundelen. De vergaarde kennis helpt betrokken partijen om ‘participatiesituaties’ voor mensen autisme te verbeteren. Bijvoorbeeld in het gezin, op school, in werk, vrije tijd en bij het wonen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top