ACTUEEL

'Weinig artsen bieden afslankprogramma aan'

Veel huisartsen bieden een nieuw afslankprogramma niet aan. Dat blijkt uit onderzoek van televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV).

Er is te weinig geld beschikbaar om het afslankprogramma, de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), goed op te zetten voor de 3,5 miljoen mensen die ervoor in aanmerking komen, aldus de artsen.

Het programma maakt deel uit van het Nationale Preventieakkoord van de Rijksoverheid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheidwil met een nieuw tweejarig leefstijlprogramma in de basisverzekering mensen kosteloos gezonder leren leven.

De ruim honderd regionale zorggroepen (samenwerkingsverbanden van huisartsen) zouden een contract moeten gaan afsluiten met de zorgverzekeraar en zorgen voor een aanbod van leefstijlcoaches. De Monitor deed een telefonische rondgang langs tachtig zorggroepen en zeker de helft daarvan geeft aan de GLI niet te gaan aanbieden in januari.

Volgens De Monitor vinden artsen het landelijke budget veel te beperkt. Er kunnen te weinig mensen mee worden geholpen. Ook is het onduidelijk wat er gebeurt als het budget wordt overschreden.

Staatssecretaris Blokhuis laat in een reactie aan het televisieprogramma weten dat het afslankprogramma nog niet helemaal goed loopt. ”We zien dat het op 1 januari 2019 in ieder geval niet de vliegende start heeft die we hadden gehoopt. Maar ik span mij er wel voor in om het in 2019 […] tot een succes te maken. Dat zal in sommige regio’s later zijn dan gepland.” Het budgetplafond mag volgens Blokhuis geen struikelblok zijn: ”Het is geen keihard plafond. Als blijkt dat dit een succes wordt en we daar meer geld voor moeten reserveren, dan gaan we dat gesprek aan”, aldus Blokhuis tegen De Monitor. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

12 januari 2019

Het is vele malen kosteneffectiever om een zorgpremiekorting in te voeren voor mensen met een gezond voedings- en beweegpatroon. Dat zou af te lezen moeten zijn aan bekende biomarkers als HbA1c, de bloedvettenwaarden en wellicht nog een of enkele. Mogelijk is dat zelfs af te lezen middels de in Groningen ontwikkelde zeer eenvoudig te gebruiken 'AGE reader', zie https://www.nieuwsvoordietisten.nl/age-reader-voorspelt-kans-op-diabetes-hart-en-vaatziekten-en-overlijden/.

Door de korting te laten gelden voor het nominale en het werkgevers- c.q. inkomensafhankelijke deel van de zorgverzekeringspremie, en het deel van de inkomstenbelasting dat gebruikt wordt voor de financiering van de rest van de zorg (de vroeger op de loonstrook gespecificeerde AWBZ-premie), kan een flinke korting ontstaat. Dat motiveert. En gezond eten en bewegen is echt geen raketwetenschap. Een goed boekje of goede video's daarover kan/kunnen al heel veel van de informatiebehoefte ondervangen.

Maaike de Vries

14 januari 2019

De GLI is vanaf 1/1/19 opgenomen in het basispakket. Vanaf dat moment hebben verzekerden, die voldoen aan de inclusiecriteria, een wettelijk recht op zorg.

Top