ACTUEEL

Rechter: CZ en Menzis moeten verslavingszorg direct betalen

Bij niet-gecontracteerde zorg storten zorgverzekeraars de vergoedingen niet op de rekening van de instelling, maar van de patiënt of cliënt. In het geval van verslavingszorg is dat niet mogelijk, zo bepaalde de rechtbank Zeeland-West-Brabant in een zaak tegen CZ en Menzis.

Dat schrijft de NRC op 15 januari. De zaak werd aangespannen door een groep verslavingsklinieken. Die waren bang geen geld meer te krijgen voor hun behandelingen. Als iemand met bijvoorbeeld een gokverslaving een groot bedrag krijgt overgemaakt van de zorgverzekeraar, dan is dat de kant op het spek binden, zo redeneren de instellingen. Daarnaast heeft iemand met een verslaving vaak schulden, en is er de kans dat de deurwaarder beslag legt op het geld.

Cessieverbod

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben in hun polisvoorwaarden staan dat patiënten of cliënten geen andere bankrekeningen dan hun eigen mogen aanwijzen voor betalingen. Dat valt onder het zogenaamde cessieverbod. Die blijft bestaan, maar de rechter bepaalde dat dat niet kan opgaan voor verslavingszorg. Menzis is in deze zaak niet berispt door de rechter. De zorgverzekeraar had al aangeboden om aparte betalingsovereenkomsten te sluiten met aanbieders van verslavingszorg. CZ geeft aan blij te zijn met de uitspraak van de rechter, omdat het cessieverbod overeind is gebleven en er alleen voor deze specifieke groep een uitzondering is.

Instrumenten

Veel ggz-aanbieders zouden eigenlijk zien dat de ontheffing van het cessieverbod niet alleen geld voor verslaafden. Ook de bij vergoeding voor zorg aan verwarde personen zou een cliënt de zorginstelling moeten kunnen machtigen om betalingen te ontvangen. Of dat wettelijk geregeld gaat worden is nog maar de vraag. De beleidslijn van VWS is om de niet-gecontracteerde zorg zoveel mogelijk terug te dringen. Het cessieverbod is daar een van de instrumenten voor.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

15 januari 2019

Dit is een mooie overwinning voor de vrije GGZ aanbieders, maar waarschijnlijk gaan de zorgverzekeraars nog wel in hoger beroep.

De rechter gaat helemaal om het feit heen dat mensen die psychische nood hebben ook vaak daardoor financiële nood hebben, in meer of mindere mate.
Dan is de Akte van Cessie een mooi document om deze verantwoordelijkheid weg te halen bij iemand die al overbelast is, een incassobureau of deurwaarder is wel het laatste wat je als zorgaanbieder op je cliënt wilt af sturen, dan is de cliënt-behandelaar band wel weg.
Die hele therapie, die dan al vergoed is door ons alle, is dan letterlijk weggegooid geld. Of we dat met z'n allen willen, lijkt mij niet.

Arne van Oranje

16 januari 2019

Nu gaat Menzis dus al weer aanpassingen doen op het cessieverbod en alleen aan verslavingsklinieken een betalingsovereenkomst aanbieden. Dat is een administratief nadeel voor andere niet-gecontracteerde GGZ aanbieders die dat dus niet krijgen, alleen omdat ze niet een verslavingskliniek zijn.

In dit land mag je als mens niet gediscrimineerd worden, maar als bedrijf mag je volgens mij ook niet gediscrimineerd worden, al ligt dat natuurlijk wat ingewikkelder dan bij een individu of een groep die gediscrimineerd wordt. Maar een bedrijf is ook een groep.

Karik van Berloo

16 januari 2019

Interessante ontwikkeling, maar niet te vroeg juichen, want het cessieverbod wordt nog wel toelaatbaar (lees: niet onrechtmatig jegens de zorgaanbieder) geacht als er een betaalovereenkomst wordt aangeboden, maar aan die betaalovereenkomst kunnen wel weer voorwaarden worden verbonden.

- alleen zorgaanbieders van onberispelijk gedrag kunnen een betaalovereenkomst krijgen
- uitsluitend een betaalovereenkomst voor specifieke DBC’s die op verslavingszorg zien is mogelijk
- voor rechtstreekse declaratie is vereist dat de verzekerde vooraf de declaratie goedkeurt.

Wie bepaalt of sprake is van onberispelijk gedrag? Daarover zullen nog wel de nodige discussies volgen.

Marie-Jose van Gardingen

16 januari 2019

In dit artikel zitten tal van onjuistheden, het cessieverbod mag nog steeds van de rechter. Puur bij ambulante verslavingszorg mag de verzekerde aangeven dat wij het geld overmaken naar de aanbieder. Daarmee blijft de verzekerde de mogelijkheid houden op het controleren van de rekening. Dat is voor ons van belang. Wat Karik van Berloo hier bij de reacties schrijft over ons beleid is ook onjuist als het gaat om CZ. De informatie waar dit artikel als bron naar verwijst (NRC) is wel juist.

Arne van Oranje

16 januari 2019

Maar de machtigingen eis voor verslavingsklinieken blijft bestaan bij CZ. Tegen 1 mei weten we pas wat Menzis in petto heeft voor de niet-gecontracteerde GGZ aanbieders.

En die controle door de verzekerde is een wassen neus. Het gaat puur en alleen om de macht en invloed die de zorgverzekeraar niet of nauwelijks heeft op de niet-gecontracteerde zorgaanbieder. En de overheid/kabinet blaat mee en maakt de vrije zorgaanbieder zwart en wordt compleet gesouffleerd door de lobby van de zorgverzekeraars.

De loopgraven oorlog tussen de zorg en zorgverzekeraars/kabinet gaat gewoon door.

Top