ACTUEEL

Pilot casemanagement bij medische incidenten uitgebreid

Fonds Slachtofferhulp heeft de pilot voor bijstand na een medisch incident uitgebreid met drie nieuwe ziekenhuizen. Naast het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis en St Jansdal, nemen nu ook het Tergooi Ziekenhuis, het Spaarne Gasthuis en het Dijklander Ziekenhuis deel.

Tijdens de pilot wordt bij minstens vijftig incidenten een onafhankelijk casemanager ingezet. Die staat gedupeerde patiënten en nabestaanden bij. Er wordt direct onderzocht welke meerwaarde dat heeft.

Pilot

Dat meldt Fonds Slachtofferhulp, de initiatiefnemer van de pilot casemanagement, op 16 januari. Veel patiënten van een medisch incident hebben behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. De pilot voorziet daarin en biedt gedupeerde patiënten van de zes aangesloten ziekenhuizen langdurige en intensieve ondersteuning tot en met de afronding van een eventueel juridisch traject.

Programma

De pilot casemanagement is onderdeel van het programma Medische Incidenten. Hierin werkt Fonds Slachtofferhulp, samen met diverse partners waaronder de betrokken ziekenhuizen en onderzoekers, toe naar openheid, erkenning, goede hulp en schadevergoeding voor gedupeerden van een medisch incident. In het programma worden de behoeften van gedupeerde patiënten en hun naasten in concrete initiatieven vertaald en de leemten in het huidige hulpaanbod gevuld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top