Tech

Máxima MC stopt met faxen recepten

Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven faxt niet langer recepten naar de apotheek. Het is daarmee het eerste ziekenhuis dat de doelstelling voor het digitaal voorschrijven van medicijnen, zoals vastgelegd in het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP), heeft gehaald.

De nieuwe werkwijzen is niet alleen sneller, maar ook veiliger. Recepten hoeven niet te worden overgetypt en de patiënt krijgt gelijk per e-mail een bericht. Hiermee worden fouten voorkomen. “Voorheen moest ik een recept uitprinten, ondertekenen en in het bakje leggen van de secretaresse, waarna zij het aan de apotheek kon faxen”, zegt cardioloog Ruud Spee. “Dankzij de mogelijkheid om digitaal herhaalrecepten voor te schrijven, kan ik het recept direct naar de apotheek sturen en ontvangt de patiënt per mail een melding. Zo kunnen we de patiënt sneller helpen en hebben we minder administratieve last op de polikliniek.”

Spee betreurt het dat nog niet alle apotheken in de regio zijn aangesloten op het nieuwe systeem. Vanwege een gezamenlijk technisch probleem is een collectief van acht apotheken niet in staat om aan te sluiten en kan om die reden nog geen digitale recepten ontvangen.

Herhaalrecepten

Al sinds 2014 kunnen patiënten van MMC via het patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online inzien. Volgens MMC biedt het patiëntenportaal ook op het gebied van medicatie de nodige toegevoegde waarde. De patiënt kan in MijnMMC een overzicht terugvinden van welke medicatie sinds het laatste bezoek aan het ziekenhuis staat geregistreerd. Voor deze medicatie kan de patiënt via het portaal een herhaalrecept aanvragen, dat digitaal kan worden voorgeschreven.

'Wit pilletje'

Ook buiten het portaal is aandacht voor de digitale registratie van medicatie. Dankzij het Landelijk Schakelpunt (LSP) is van circa 80 procent van de patiënten in de regio Eindhoven en De Kempen terug te vinden welke medicatie aan hen is verstrekt. Als een patiënt bij Máxima Medisch Centrum onder behandeling komt, is de actuele medicatie eenvoudig door de arts te bekijken. Internist Ronald Erdtsieck maakt bij ongeveer de helft van zijn consulten gebruik van deze functionaliteit. “Het grote voordeel vind ik dat ik op het medicatieoverzicht kan zien wat bijvoorbeeld de huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis heeft voorgeschreven. Als de patiënt het dan heeft over ‘dat witte pilletje’ dat ik niet zelf heb voorgeschreven, dan kan ik op het medicatie overzicht terugvinden welk voorschrift dit betreft. Voorheen hadden we niet zomaar toegang tot deze informatie.”

MMC werkt de komende periode verder aan het verbeteren van digitale informatievoorziening, waardoor patiënten zich steeds beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol spelen in het behandeltraject.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top