ACTUEEL

Marcel Levi leidt wetenschappelijke adviesraad Hartstichting

Bestuursvoorzitter Marcel Levi van University College London Hospitals is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de internationale adviesraad ISAC van de Hartstichting. In zijn nieuwe rol wil Levi het besef van de relevantie van onderzoek voor de patiënt onder onderzoekers stimuleren.

Als internationale adviesraad van cardiovasculaire experts adviseert ICAS de Hartstichting over onderzoeksvoorstellen van consortia van (top)wetenschappers, die gezamenlijk aan oplossingen voor hart- en vaatziekten werken. Voordat de Hartstichting subsidie toekent aan een grootschalig onderzoeksproject van (grote) consortia wetenschappers vindt een zorgvuldige beoordeling en selectie plaats. De leden van de ISAC adviseren de Hartstichting over de kwaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen en waarborgen een eerlijke en onafhankelijke beoordeling.

Toonaangevend

Als nieuwe voorzitter van de ISAC wil Levi in de eerste plaats ‘verder brengen wat er al is’. “Het Nederlandse cardiovasculaire onderzoeksveld is breed georiënteerd en naar internationale maatstaven zeer sterk”, aldus Levi. “Het is belangrijk dat wij deze toonaangevende positie uitbouwen. Enerzijds door het vormen van stabiele onderzoeksconsortia met voldoende schaalgrootte, zodat wij bijvoorbeeld data en apparatuur kunnen delen. Anderzijds door in multidisciplinaire teams met elkaar samen te werken.”

Patiënt

Speciale aandacht vraagt oud-AMC-topman Levi voor de patiënt. Om voeling met patiënten te houden is Levi naast zijn bestuurlijke taken altijd blijven werken als arts. “Fundamenteel onderzoek is belangrijk, maar ook de visie waaróp die kennis wordt toegepast en tot een oplossing voor de patiënt leidt, al is het ver in de toekomst. De Dutch CardioVascular Alliance, opvolger van het CVON-samenwerkingsprogramma van de Hartstichting, speelt daarbij een cruciale rol. Hiermee creëren wij impact voor de patiënt.”

Talent

Daarnaast vindt Levi het belangrijk om binnen de programma’s ontwikkeling van talent te stimuleren en een volgende generatie cardiovasculaire onderzoekers volop kansen te bieden. Daarbij onderstreept hij dat excellentie in wetenschappelijk onderzoek altijd voorop moet staan. “Dat betreft zowel ‘past performance’ als briljante plannen voor de toekomst.”

Levi neemt het voorzitterschap over van Jos van der Meer, professor emeritus. Hij blijft tot het einde van dit jaar actief als vicevoorzitter. Van der Meer nam het voorzitterschap in 2011 op zich.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Van den Berg

27 januari 2019

Het zou fijn zijn als Marcel Levi ruimte geeft voor onderzoek naar de effecten van het sluiten van een patent foramen ovale. De serotonine spiegel wordt daarmee structureel verlaagd ( Ning et al, Boston). Serotonine beïnvloed stolling, stemming, atherosclerose, migraine, spastische darm, darmcelturnover etc etc etc# neglected western disease

Top