Vastgoed

UMC's sluiten gezamenlijke brandverzekering af

De Nederlandse UMC's hebben eind vorig jaar de Europese aanbesteding voor een gezamenlijke brandverzekering afgerond. De winnende inschrijver is verzekeringsmakelaar Marsh. De definitieve overeenkomst gaat op 1 april van kracht.

Dat meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) op 21 januari. Door de gezamenlijke aanbesteding is vijftien procent op de kosten bespaard ten opzichte van de huidige contracten.

Overeenkomst

Voor deze gezamenlijke brandverzekering geldt vanaf 1 januari de raamovereenkomst voor alle UMC's. Deze wordt door elk umc apart afgesloten en ondertekend. In de nadere overeenkomst worden de specifieke afspraken per umc met Marsh geregeld. Daaronder vallen bijvoorbeeld het wel of niet afsluiten van een CAR- en een machinebreukverzekering, KPI’s en facturatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top