Tech

Senaat stemt voor standaard berichtenverkeer gemeenten

De administratielast voor instellingen voor zorg vanuit de Wmo en jeugdzorginstellingen wordt minder groot. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge dat hem in staat stelt gemeenten en zorgaanbieders te dwingen om gebruik te maken van gestandaardiseerd berichtenverkeer voor facturen en financiële verantwoording.

Dat meldt het ministerie van VWS op 22 januari. Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein verplicht stellen. Daarin werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan het verminderen van de regeldruk door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren. Een zorginstelling die voor meerdere gemeenten werkt, hoeft hierdoor nog maar met één verantwoordingsformat te werken.

Ontregel de Zorg

Daarnaast kan de minister gemeenten gaan dwingen om samen te werken in regionale inkoop van jeugd- en Wmo-zorg, als gebrekkige samenwerking de continuïteit van met name de specialistische zorg in gevaar brengt. Het wetsvoorstel valt in lijn met meerdere inspanningen om de administratiedruk in de zorg omlaag te krijgen en sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top