Vastgoed

Record: bijna miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed

Record: bijna miljard euro geïnvesteerd in zorgvastgoed

In 2018 is een recordbedrag geïnvesteerd in Nederlands zorgvastgoed. In totaal kwam het beleggingsvolume bijna uit op 1 miljard euro. Dat is een groei van meer dan een derde ten opzichte van 2017.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value naar de ontwikkelingen op de woningbeleggingsmarkt. De records in investeringen worden jaar op jaar gebroken. In 2013 lag het beleggingsvermogen nog rond de honderd miljoen euro. In 2017 werd met zevenhonderd miljoen een record gebroken. En in 2018 liep de teller op tot 945 miljoen euro. Dat had overigens meer kunnen zijn, omdat er onvoldoende kwalitatief zorgvastgoed beschikbaar kwam, kon niet al het kapitaal worden aangewend. Uit een enquête onder beleggers blijkt dat er voor 2019 ongeveer 1,7 miljard euro beschikbaar is voor investeringen in zorgvastgoed.

Belgische beleggers

Ook het aantal beleggers is gegroeid ten opzichte van 2017. Toen kwam het grootste deel van het vermogen in zorgvastgoed voor rekening van een aantal Belgische beleggers. In 2018 ontstond er meer evenwicht tussen investeringen door Nederlandse en buitenlandse beleggers. Het aandeel van buitenlanders in het totaal belegd bedrag is 37 procent. De helft daarvan kwam van de Belgen. Naast institutionele Nederlandse beleggers, zoals pensioenuitvoerder Bouwinvest, vermogensbeheerder Syntrus Achmea of belegger/ontwikkelaar Amvest, komen er steeds meer particuliere beleggers bij. Die steken vooral geld in  nieuwbouwprojecten of pas opgeleverde zorgwoningen of gezondheidscentra.

Zorgwoningen

Er ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen zorgpartijen en marktpartijen en daaruit worden nieuwe zorginitiatieven ontplooid. Daarnaast wordt het steeds gebruikelijker voor zorginstellingen om hun vastgoed te verkopen en terug te huren van de belegger. Zo hoeven zij zich alleen nog maar op de zorg te richten.  

Het overgrote deel van het totaal aantal financiële transacties (95 procent) betreft zorgwoningen. Dat heeft vooral te maken met het groeiende aantal 75-plussers. In die groep neemt de vraag naar een aangepaste woning sterk toe. Maar de groep wil niet meer in grootschalige complexen wonen. Het aanbod aan kleinschalige woonvormen neemt daarom toe.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top