ACTUEEL

Zorginstituut grijpt in bij kwaliteitskader cosmetische geneeskunde

De cosmetisch geneeskundige sector is er niet in geslaagd om zelf te bepalen wie bekwaam is om ingrepen uit te voeren. Daarom grijpt het Zorginstituut Nederland in. Het Zorginstituut neemt nu de regieover bij de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde en de bekwaamheidseisen die daar deel van uitmaken.

De sector had voor 1 december 2018 overeenstemming moeten bereiken. Nu moet de inzet van de zogeheten doorzettingsmacht van het Zorginstituut ervoor zorgen dat het hele kwaliteitskader medio 2019 is afgerond, zodat het in het Register kan worden opgenomen, zo is te lezen op de site van het Zorginstituut.

Bekwaamheidseisen

In juni 2018 is er wel al inhoudelijke overeenstemming bereikt over dit kwaliteitskader en is door de partijen vastgesteld wat zij gezamenlijk verstaan onder goede cosmetische zorg. Echter, over de bij het kwaliteitskader behorende bekwaamheidseisen, werd niet op tijd overeenstemming bereikt.

Landelijke afspraken

Het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde bevat de multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische geneeskunde. Dat zijn landelijke afspraken over hoe de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn om ervoor te zorgen dat een cliënt overal in Nederland veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg krijgt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

27 januari 2019

Cosmetische geneeskunde? Wat is het nu? Cosmetisch of geneeskunde?

Vraag is waarom hier extra regels voor nodig zijn. Zeker als de experts zelf er niet uitkomen. Dat gaat de al dan niet goedwillende leek vanuit politieke geldingsdrang dingen forceren. Als we weten dat soms niet behandelen het beste is, vanwaar deze overbehandeling in regelgeving?

Top