ACTUEEL

Ziekenhuizen zijn keurmerken beu

De ziekenhuizen zijn de hoeveelheid keurmerken zat. Ze gaan die afbouwen. Met smiley’s, roze lintjes, een vaat- en spataderkeurmerk en tal van andere tekens wijzen met name patiëntenverenigingen op de kwaliteit van een ziekenhuis voor een bepaalde groep zieken, maar het wordt de ziekenhuizen allemaal te lastig en te duur. Tegelijk vallen de merkjes, lintjes en pluimpjes steeds minder op.

Patiënten kunnen de informatie ook elders vinden: ziekenhuizen beschikken over kwaliteitsaccreditaties en de resultaten van geleverde zorg zijn toegankelijk, bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl.

De bedoeling is dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken voor de medisch-specialistische zorg al met de helft is afgenomen. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Heleen Post

25 januari 2019

Feiten over patiëntkeurmerken
De patiëntkeurmerken zijn een klein deel van de keurmerken in de medisch-specialistische zorg. De afgelopen jaren bestonden ongeveer 20 patiëntkeurmerken. Van die keurmerken zijn er 10 reeds gestopt door de betreffende patiëntenvereniging. De genoemde doelstelling om het aantal keurmerken met 50% te reduceren is door patiëntenorganisaties dus al gehaald. De resterende patiëntkeurmerken kosten een ziekenhuis dat ze allemaal heeft ongeveer 12000 euro per jaar. De helft van de resterende keurmerken wordt overigens toegekend zonder aanvullende administratieve lasten voor ziekenhuizen.

Patiëntenfederatie Nederland vindt het ook belangrijk de administratieve lasten terug te dringen maar het wettelijke recht op informatie over kwaliteit van zorg blijft belangrijk voor patiënten. En zoals de NVZ en NFU ook schrijven hebben keurmerken de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om de kwaliteit en de informatievoorziening verder te verbeteren.
De behoefte aan kwaliteitsinformatie vanuit ziekenhuizen en organisaties rond de ziekenhuizen is de afgelopen decennia gegroeid. Er kwamen ziekenhuiskeurmerken, wetenschappelijke registraties en registratieafspraken met veldpartijen. Maar ook voor onderzoek wordt veel geregistreerd. Informatie kan slimmer geregistreerd worden waardoor zorgverleners dezelfde gegevens ook beter kunnen gebruiken voor verschillende doelen. De Patiëntenfederatie roept de NVZ en NFU daarom op daar hun energie in te steken. De Patientenfederatie is altijd bereid om daarover het gesprek aan te gaan.
Heleen Post
Patientenfederatie Nederland

Richard Jansen

27 januari 2019

Al is de ideologie nog zo snel, de economische waarheid achterhaald haar wel.

Keurmerken zijn kostbare signalen die bedoeld zijn om informatie asymmetrie op te lossen. Als keurmerken geen reële behoefte van de wederpartij oplossen, zijn ze letterlijk waardeloos. Dat is in de zorg veelal het geval. Men deed mee om reputatie schade te voorkomen of als marketing instrument. Nu iedereen duidelijk is dat de keurmerken onzin zijn, vervallen beide argumenten. Het zou mooi zijn als deze trend zich doorzet naar alle keurmerken die niet aantoonbaar effectief beantwoorden aan een behoefte van de patiënt, en zich sowieso beperken tot de elective zorg.

Top