ACTUEEL

NMa wil af van misverstand rond mededinging

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is voorstander van samenwerkingsvormen in de zorg die de efficiëntie en kwaliteit ten goede komen. Dit blijkt uit een toelichting van bestuursvoorzitter Peter Kalbfleisch op de aangepaste Richtsnoeren voor de zorgsector.

Kwaliteit

“Heel veel vormen van samenwerking in de zorg zijn toegestaan, terwijl wij vaak geluiden uit de zorgsector horen dat de Mededingingswet elke vorm van samenwerking verbiedt”, aldus Kalbfleisch. “Zoals de Richtsnoeren laten zien, is dat slechts in een beperkt aantal situaties het geval. Wij zijn voor samenwerking waarmee de efficiëntie of de kwaliteit van de zorg wordt verhoogd, mits de concurrentie niet onnodig wordt beperkt via bijvoorbeeld prijsafspraken of gebiedsverdelingen.”

Duidelijkheid

De NMa verwacht dat de geactualiseerde richtsnoeren meer duidelijkheid geven aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen over de vraag welke samenwerkingsvormen zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet. De Richtsnoeren gaan ook in op de onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder en de situaties waarin sprake zou kunnen zijn van misbruik van een machtspositie. Bij een dergelijke verdenking kunnen partijen met de zowel de NMa als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te maken krijgen. In de richtsnoeren wil de NMa eens te meer de rolverdeling duidelijk maken. Waar  de NMa achteraf toetst op mogelijk misbruik, kan  de NZa al voorhands optreden.

Zorggroep

De richtsnoeren gaan vooralsnog niet in op ontwikkelingen rondom samenwerking in zorggroepen. De NMa en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) consulteren momenteel veldpartijen over mogelijke onduidelijkheden. De resultaten van deze consultatie zullen later dit jaar worden gepubliceerd en worden opgenomen in de Richtsnoeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top