ACTUEEL

Klink belooft duidelijkheid over kapitaallasten care

Demissionair minister Klink van Volksgezondheid belooft voor het zomerreces duidelijkheid te geven over de vergoeding van de kapitaallasten in de care. In een brief aan de Tweede Kamer laat Klink weten dat hij de definitieve bedragen voor de vergoeding van de huisvestingslasten in de laatste ministerraadvergadering voor het zomerreces wil vaststellen.

Stilstand

Met de toezegging wil Klink voorkomen dat de bouw in de langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) volledig tot stilstand komt als gevolg van aanhoudende onduidelijkheid over de vergoeding van de kapitaallasten. Behalve aanbieders in de care beklagen ook financiers zich in toenemende mate over het uitblijven van helderheid over de huisvestingstarieven. “Juist in een tijd dat instellingen goede deals zouden kunnen sluiten met aannemers en bouwers, omdat ook daar de gevolgen van de kredietcrisis nog goed merkbaar zijn, is het lastig te beredeneren waarom op dit moment pas op de plaats gemaakt zou moeten worden met de voortgang op deze dossiers”, licht Klink zijn belofte toe.

Behandeling

Uit de brief blijkt dat Klink voor hij verder kan moet wachten op de uitkomsten van een onderzoek naar het boekwaardeprobleem in de care. De minister verwacht medio april over de uitkomsten van dit onderzoek te beschikken. Of de care met ingang van 2011 daadwerkelijk te maken krijgt met integrale tarieven, hangt volgens Klink af van de behandeling van zijn voorstel door de Tweede Kamer.  Ook moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bijhorende beleidsregels tijdig gereed hebben.

Precair

Door de val van het kabinet en de komende parlementsverkiezingen is het door Klink geschetste tijdspad precair. Van 21 mei tot en met 14 juni is de Kamer met verkiezingsreces. Bovendien is de politieke zetelverdeling en daarmee het draagvlak voor Klinks plannen onzeker. Op 2 juli begint het zomerreces dat tot en met 6 september duurt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

wust

21 maart 2010

ter info

Top