ACTUEEL

Cello vernieuwt raad van toezicht

Barbara Geurtsen en Marc van Ooijen zijn toegetreden tot de raad van toezicht van Cello. In verband met het aflopen van hun zittingstermmijn zijn voorzitter Michel van der Linden en vicevoorzitter Yvon ten Brummelhuis afgetreden.

De raad van toezicht van de Brabantse aanbieder van gehandicaptenzorg bestaat daarmee -naast Geurtsen en Van Ooijen- vanaf 1 januari 2019 uit voorzitter René van Zijl, Margot Hanssen-Ruyten en René Denis. 

Geurtsen is zelfstandig adviseur en opleider Governance & Innovatie voor organisaties in zorg, wonen en het sociaal domein. Eerderwas zij directeur van BlomBerg Society, een kennis- en congresinstituut voor bestuurders in het publieke domein. Zij is tevens vicevoorzitter van de raad van toezicht van welzijnsorganisatie Lumens. Voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) faciliteert zij een innoveer- en experimenteertraject gericht op vernieuwing van governance in welzijn. Ook is zij lid van de NVTZ klankbordgroep Welzijn.

Van Ooijen is bestuursvoorzitter van  De Zorggroep Noord- en Midden Limburg. Daarvoor werkte hij als bestuurder of directeur bij verschillende organisaties in de gehandicaptenzorg. Van Ooijen heeft verschillende nevenfuncties. Zo is hij lid van de Innovatie- en adviescommissie Zorgbrede Governancecode (brancheorganisaties Zorg / BOZ). Ook is hij bestuurslid van de beroepsvereniging van zorgbestuurders NVZD en voorzitter van de governancecommissie van deze vereniging. Ook is hij lid van de raad van commissarissen woningcorporatie Woonpunt en arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top