ACTUEEL

Beroepsvereniging psychiatrie vernieuwt bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft drie nieuwe leden in de personen van psychiaters Alan Ralston, Carla Hagestein en Nienke Vulink. De Ledenraad stemde unaniem in met hun voordracht.

De drie nieuw benoemde bestuursleden bekleden per direct de posities die beschikbaar zijn gekomen door het vertrek van Wiepke Cahn, Arne Popma en Arnoud Jansen. Aankomend voorzitter Elnathan Prinsen zal per april het voorzitterschap overnemen van Damiaan Denys. Zittend bestuurslid Ariëtte van Reekum blijft nog tot en met de zomer van 2019 aan.

Ralston (1967) is sinds kort Medisch Hoofd Zorglijn Acute en Intensieve Psychiatrie aan het UMC Utrecht. Daarvoor was hij werkzaam als psychiater en (sinds 2016) opleider bij GGZ Dijk en Duin / Parnassia Groep. Alan is al jaren actief in de vereniging, onder meer als platformcoördinator, lid van de Commissie Kwaliteitszorg en als Ledenraadslid. In zijn nieuwe rol wil hij zich sterk maken voor dialoog, openheid en het behoud van professionele autonomie.

Hagestein (1975) is vanaf 2005 als psychiater werkzaam binnen diverse settings, met nadruk op de ziekenhuispsychiatrie. Vanaf 2014 heeft zij ook verschillende beleidsmatige functies vervult, eerst als manager behandelzaken en later als directeur opleiding en onderzoek. Momenteel is Carla Directeur Zorg bij Parnassia Groep Academie en ziekenhuispsychiater bij Antes (Parnassia Groep).

Vulink (1976) is fulltime werkzaam als psychiater op de afdeling Angststoornissen van het AMC. Van 2011-2016 was ze daar afdelingshoofd. Deze functie combineert Nienke onder meer met derdelijns poliklinische patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en management. Ook volgde zij een MBA-opleiding Healthcare Management. Een van haar vele nevenactiviteiten is deelname aan de NVvP-werkgroep bekostiging.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top