ACTUEEL

Betrekken burgers centraal in Paul Cremerslezing 2010

Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar ‘Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen’ en ‘Strategic Philanthropy’ en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling spreekt tijdens de Paul Cremerslezing 2010 op 15 april in Rotterdam over het betrekken van burgers bij maatschappelijke organisaties. Hij bouwt voort op onderzoek hiernaar en de recente RMO-verkenning ‘Stem geven aan verankering’ waarin voice centraal staat.

Inzet vrijwilligers

Tijdens de Paul Cremerslezing staat de stelling centraal dat organisaties met een brede vrijwillige bijdrage in tijd, geld en middelen van burgers en cliënten, een (andere) vuist kunnen maken tegen de overheid. De keerzijde is dat maatschappelijke dienstverleners deze betrokkenheid vaak meer als lastig ervaren dan als positief. De reden om vrijwillige burgers in te zetten komt vaak voort uit noodzaak vanwege een budgettekort, terwijl de unieke toegevoegde waarde van betrokken burgers ook een goede reden is.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top