ACTUEEL

Zorginstellingen willen kwetsbare ouderen uit ziekenhuis houden

Aafje, Amaris, Vivium en Beweging 3.0 slaan de handen ineen met Zilveren Kruis om kwetsbare ouderen uit het ziekenhuisbed te houden. De vier zorgorganisaties en de zorgverzekeraar willen onnodige opname voorkomen door een diagnose- en observatieperiode in te lassen om vast te stellen welke zorg de oudere nodig heeft.

Jaarlijks belanden ruim 300 duizend kwetsbare ouderen onnodig in ziekenhuisbedden, zo blijkt onderzoek van branchevereniging ActiZ. Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben.  Een diagnose- en observatieperiode moet eerst die vraag beantwoorden.

Patiënten worden via de huisarts of de spoedeisende hulp aangemeld bij een van de zorginstellingen. Onder leiding van de specialist ouderengeneeskunde vindt in een periode van maximaal 10 dagen diagnostiek en behandeling plaats. Zo moet de oudere de juiste zorg krijgen en vervolgens juiste worden doorverwezen. Ook wordt gezorgd voor de juiste nazorg: doorstroom naar huis met passende zorg of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf.

"De zorg wordt zo steeds meer om de patiënt heen georganiseerd", zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis. "Zowel de kwaliteit als de effectiviteit neemt toe. Voor deze kwetsbare groep vinden wij dat van groot belang."

Aafje in Rotterdam, Amaris in Hilversum, Vivium in Naarden en Beweging 3.0 in Amersfoort zijn met Zilveren Kruis een proef van anderhalf jaar aangegaan. De zorgaanbieders maken hierbij gebruik van een nieuwe prestatie die is vrijgegeven door de NZa binnen het eerstelijnsverblijf, 'resultaatbeloning en zorgvernieuwing'.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

6 februari 2019

Zie ook het artikel: 'Honderden nieuwe verpleeghuizen nodig'

Top