ACTUEEL

Aanbieders langdurige zorg positief over gesprek met zorgkantoor

Een meerderheid van de zorgaanbieders in de langdurige zorg, met name verpleeghuis- en gehandicaptenzorg, is positief over de samenwerking met de regionale zorgkantoren. Dat blijkt uit een analyse van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

ZN vroeg zorgaanbieders naar hun ervaringen met de veranderde werkwijze van zorgkantoren, die in de regio verantwoordelijk zijn voor de inkoop van langdurige zorg. De nieuwe werkwijze moet zich meer richten op een dialoog over de kwaliteit van zorg.

Een ruime meerderheid (87%) van de respondenten ziet de toegevoegde waarde van het dialooggesprek,  omdat er wordt stilgestaan bij kwaliteit en de verbetering hiervan. Daarnaast is het goed om samen op te trekken, verbinding en vertrouwen te  voelen, maar ook de bevestiging te krijgen dat wat ze doen goed is, zo geven de zorgaanbieders aan.

"Wat interessant is, is dat door zorgaanbieders ook wordt aangegeven dat de dialoogvoering de organisatie scherp houdt vanwege de kritische blik en dat ze verantwoording aan ons moeten afleggen," zegt Wout Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland.

Reflex

Wat ook uit de uitkomsten bleek, is dat zorgaanbieders zorgkantoren waarschuwen om niet (weer) in de regelreflex te schieten. Adema (ZN): "Dit is voor ons een signaal dat we serieus nemen. Zorgkantoren zijn nog volop in ontwikkeling en werken er hard aan om hun nieuwe rol, zoals beschreven in Profiel 2021, op een goede manier invulling te geven."

De zorgkantoren willen zich verder ontwikkelen tot inkopers van kwalitatief goede langdurige zorg (Wlz), daarbij willen zij nadrukkelijker uitgaan van de wensen en behoeften van cliënten. De zorgkantoren zijn hiervoor gezamenlijk een programma gestart. ZN coördineert dit.


2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

7 februari 2019

Als start daarmee: stoppen met de uitdrukking ‘inkoper’ en weer teruggaan naar ‘relatiebeheer’?

Het zou toch niet meer om inkopen gaan, maar om gelijkwaardige samenwerking om de juiste zorg op de juiste plaats af te stemmen?

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

8 februari 2019

Zilveren Kruis als voorbeeld van 'gelijkwaardig partner-gedrag': https://www.zorgvisie.nl/buurtzorg-sluit-uniek-meerjarencontract-met-zilveren-kruis/?tid=TIDP259591X48CCFF555D714044A6E918BB79B1DB23YI4&utm_medium=email&utm_source=20190206%20Zorgvisie%20nieuwsbrief%20-%20dagelijks&utm_campaign=NB_Zorgvisie

Top