Finance

RegioPlus wil meer regelruimte voor zorgsector

Bestuurlijk Nederland moet ophouden de zorg als een collectieve last af te schilderen, die alleen door strakke centrale regie beteugeld kan worden. Dit schrijft voorzitter Meindert Schmidt van RegioPlus, de organisatie achter de landelijke Open Dag van de Zorg op 20 maart, dinsdag in een open brief.

Bijdrage aan economie

In de brief betoogt Schmidt, naast voorman van de koepel van regionale werkgevers in zorg en welzijn tevens bestuursvoozitter van Ziekenhuisgroep Twente  (ZGT), dat de zorg een substantiële bijdrage levert aan een gezonde economie met gezonde werknemers. Hij nodigt daarom gemeenteraadsleden, Kamerleden en het kabinet uit om de open dag te benutten om van werkgevers en werknemers in de sector te horen waar zij zich zorgen om maken : “Hoe kunnen wij goede zorg blijven leveren, als de vraag naar zorg toeneemt en de overheid juist op zoek is naar mogelijkheden om te snijden in de kosten?"

Regionale aanpak

Volgens Schmidt is het een illusie om te denken dat doelmatigheidswinst via een centrale aanpak bereikt kan worden. In zijn visie zit de grootste efficiencywinst in een regionale aanpak. “Juist op regionaal niveau kunnen beleid en uitvoering elkaar voeden. Daar ontstaat de meeste creativiteit en kan ook het snelst resultaat worden geboekt”, schrijft Schmidt. “Stel op landelijk niveau kaders, geef het veld de ruimte. Geef de sector uw vertrouwen. Daarmee kan de sector de aandacht verschuiven van verantwoording aan de politiek, naar verantwoording in de richting van de patiënt en de samenleving”, aldus Schmidt.

Vraag naar meer personeel

Schmitt vreest dat nieuwe bezuinigingen op centraal niveau zullen leiden tot het schrappen van arbeidsplaatsen of concessies aan het opleidingsniveau en de deskundigheid van het personeel. Ondanks de inzet van technologie is het volgens hem niet reëel te verwachten dat de sector de toenemende behoefte aan zorg kan opvangen zonder extra personeel. Over vijftien jaar is er bij ongewijzigd beleid een tekort van tweehonderdduizend medewerkers in de zorg.

Wachtlijsten

Ook voorziet Schmitt wachtlijsten, wanneer zorginkopers als verzekeraars,  zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten, provincie en rijksoverheid, weigeren de stijgende zorgvraag te verdisconteren in hogere budgetten. Het financiële tekort in de zorg dat onder meer wachtlijsten veroorzaakt, zal volgens hem toenemen.

Oplossing voor 'zorgkloof'

Voor deze zogenoemde ‘zorgkloof’ zijn mooie oplossingen bedacht, die geen van allen 'de oplossing' bieden. Daarom pleit Schmidt voor een aanpak op regionaal niveau waarin ‘het veld’ de ruimte krijgt binnen op landelijk niveau gestelde kaders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top