ACTUEEL

Impuls voor kennisontwikkeling EMB

De kennisontwikkeling op het gebied van ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB) krijgt een nieuwe impuls. De Academische Werkplaats EMB wordt uitgebreid en krijgt structurele financiering van subsidieverstrekker ZonMw. In het eerste jaar is de bijdrage 580 duizend euro.

"Ik ben erg verheugd dat we een volgende stap kunnen zetten in de kennisontwikkeling over de opvoeding en ondersteuning van mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun naasten", zegt Annette van der Putten, adjunct hoogleraar Orthopedagogiek en coördinator van de Academische Werkplaats EMB. "De uitbreiding van het netwerk en vooral de structurele financiering zijn een echte erkenning voor onze doelgroep en hun specifieke problemen. Ik zie het als een soort empowerment voor mensen met EMB."

Uitbreiding

De Academische Werkplaats EMB komt voort uit een langlopende en intensieve samenwerking tussen het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen en 's Heeren Loo. Deze samenwerking bestaat al bijna 20 jaar en wordt nu uitgebreid met het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Via de vier partners worden vele zorginstellingen bereikt en ook is er samenwerking met o.a. oudervereniging EMB Nederland, het UMCG, EMG platform, Vilans, Alfa-college en internationale universiteiten.

13.000 mensen met EMB

Mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kenmerken zich door een combinatie van zowel een (zeer) ernstige verstandelijke beperking als zintuiglijke en motorische problemen. Ook gezondheidsproblemen komen veel voor bij deze groep. Vanwege de complex op elkaar ingrijpende problemen is exacte afbakening én vaststelling van de omvang van de groep niet mogelijk. Geschat wordt dat er binnen Nederland 10.000 volwassenen en rond de 3.000 kinderen met EMB bestaan.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top