Tech

Aedes komt met brandveiligheidsapp voor ouderenwoning

Corporatiekoepel Aedes heeft een app ontwikkeld waarmee complexbeheerders van woningcorporaties voortaan de brandveiligheid snel in kaart kunnen brengen. De app moet eraan bijdragen dat ouderen op een veilige manier zelfstandig kunnen blijven wonen.

De app geeft corporatiemedewerkers inzicht in de brandveiligheid van een gebouw. Met een mobiele telefoon of tablet krijgt de beheerder onder meer in beeld of vluchtdeuren makkelijk te openen zijn, of het pand is uitgerust met rookmelders en of vluchtwegen vrij zijn van obstakels. Daarnaast stelt de app aanpassingen voor die de brandveiligheid verder verbeteren. 

Risico's

Minister Kajsa Ollongren (BZK), die de brandveiligheidsapp woensdag in gebruik nam, is blij met de aandacht van corporaties voor brandveiligheid. "Ouderen blijven langer thuis wonen, dus moeten bedacht zijn op risico’s", zegt Ollongren. "Daar kunnen ze zelf iets aan doen, maar het gebouw moet ook maximaal veilig zijn. Voor woningcorporaties en hun gebouwbeheerders is deze app daarom heel behulpzaam om risico’s te bepalen en voor oplossingen te zorgen."

Aedes-voorzitter Marnix Norder: "Vroeger werd in een verzorgingshuis de brandveiligheid continu in de gaten gehouden. Nu ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, is een huis meer dan het bieden van vier muren en een dak. Met deze praktische app kunnen corporaties kordaat handelen voor een brandveiliger complex."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Har

11 februari 2019

Kleine correctie; veel ouderen moeten zelfstandig blijven wonen. Met de nadruk op moeten !!! Mede ingegeven door de Overheid zelf en financiële mogelijkheden van de ouderen zelf als zittende huurders binnen het gehanteerde Volkshuisvestelijk beleid en corporatie model . Bij verhuizing worden lang zittende huurders immers direct met nog hogere woonlasten geconfronteerd ,nog los van de verhuis en inrichtings kosten van de andere huurvoorziening. Dit is o.a een van de dilemma,s van een vast zittende huursector naar betaalbare sociale woning voor starters .

Top