ACTUEEL

Apothekers laken medicatieoverdracht ziekenhuis

Er gaat veel mis bij de medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie. Bij onderzoek onder apotheken in Hoogezand bleek maar liefst tachtig procent van de medicatie in ontslagbrieven niet te kloppen. Dat meldt het Pharmaceutisch Weekblad naar aanleiding van onderzoek van enkele apothekers onder leiding van hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg Han de Gier van de Rijksuniversiteit Groningen.

Interventies

In het kader van het onderzoek legden de onderzoekers gedurende heel 2009 alle interventies na ziekenhuisontslagen uitgebreid vast. Bij 41 patiënten bleek de medicatie in de ontslagbrief niet te kloppen met die op het ontslagrecept of het medicatieoverzicht uit het ziekenhuis. Dit leidde bij deze patiënten tot ruim 109 interventies van de kant van de apothekers, variërend van een tot twaalf wijzigingen per patiënt. Bijna 59 procent van de interventies betrof een onjuistheid in de ontslagbrief van het ziekenhuis, ruim 19 procent betrof een onjuistheid in de opnamemedicatie en in bijna 15 procent van de gevallen deden de apothekers een interventie naar aanleiding van een onjuistheid volgens de richtlijnen. Zeven van de tien interventies leidden tot daadwerkelijke aanpassing van de medicatie.

‘Schokkend’

Volgens De Gier staat het onderzoek in Hoogezand niet op zichzelf. “Op meer plaatsen in het land halen apothekers veel fouten uit de ontslagmedicatie”, aldus De Gier in PW. Vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid “schokkend”, vindt De Gier. Om de kans op fouten bij medicatieoverdracht in te perken, pleit De Gier voor een vaste rol voor de huisapotheker. Die zou standaard de medicatie met ontslagen patiënten moeten nalopen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Zwaan

17 maart 2010

Het is bizar dat met geneesmiddelen, die 55% van de kwaliteit van medisch handelen bepalen, op deze wijze omgegaan wordt.

Er zijn lichtpuntjes, maar ontslagmedicatie in het algemeen baart véél zorgen.Bij de opleiding tot medisch specialist zou een dagje meelopen in een openbare apotheek een aanwinst kunnen zijn.

BonnerSANDRA

8 maart 2012

When you're in the corner and have got no cash to move out from that point, you would require to take the <a href="http://goodfinance-blog.com">loan</a>. Because it will help you unquestionably. I take commercial loan every year and feel OK just because of that.

seo backlinks

26 oktober 2012

Adding social bookmarks links to your online site makes it simpler for readers saving your content! We guarantee that you can have more visitors utilizing our social bookmarks submission service.

Top