Finance

Msb’s ontpoppen zich tot nieuwe black box van de zorg

Msb’s ontpoppen zich tot nieuwe black box van de zorg

Medisch specialistische bedrijven (msb ’s) scoren door de bank genomen slecht op het punt van transparantie. Ruwweg de helft van de msb’s deponeert geen jaarrekening, terwijl dit voor zeven van de tien wel een wettelijke verplichting is.

Eén en ander komt naar voren uit onderzoek van de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs. Van de 61 onderzochte msb’s, zijn er over het jaar 2016 38 en over 2017 slechts 28 jaarverslagen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dat betekent dat lang niet alle msb’s hebben gedeponeerd, hoewel dat voor de msb’s die een coöperatievorm kennen (70 procent van het totaal) wettelijk verplicht is. "Dat is niet alleen een economisch delict, maar past ook niet in een zorgwereld waar transparantie cruciaal is", stelt Chris van den Haak, partner en onderzoeker bij BDO.

In aanvulling daarop blijkt uit het onderzoek dat de gedeponeerde jaarrekeningen veelal geen of beperkt inzicht geven in de resultatenrekeningen van de Msb’s. Zo is bij slechts drie Msb’s inzicht in de gerealiseerde omzet en uitbetaalde vergoedingen aan de medisch specialisten. In de sector gaat in totaal zo’n twee miljard euro aan vergoedingen om.

Onvoldoende investeringen

Een andere pikante constatering is dat de msb’s nog nauwelijks investeren, terwijl dit wel een belangrijk formeel criterium is voor het door de msb’s geclaimde fiscale ondernemerschap. Investeringen zijn op de balans terug te vinden in de vorm van materiële vaste activa. Buij vrijwel alle Msb’s bedraagt deze post volgens BDO minder dan 5 procent. Ook het eigen vermogen valt in negatieve zin op. Zo beschikt één op de tien Msb’s in 2017 over minder dan 5 procent eigen vermogen. Volgens BDO is dit te weinig om bij de Belastingdienst als onderneming te worden aangemerkt.

Integrale bekostiging

Het medisch specialistisch bedrijf is een relatief nieuw fenomeen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. De constructie werd door vrijgevestigde medisch specialisten in het leven geroepen in reactie op de invoering van de integrale bekostiging begin 2015. Door deze nieuwe manier van financieren van de medisch-specialistische zorg dreigden medisch specialisten hun status van ondernemer te verliezen. Naast de overgang naar loondienst konden de medisch specialisten kiezen uit risicodragend mede-eigenaarschap van het ziekenhuis of het samenwerkingsmodel, dat veelal werd vormgegeven in Msb’s. De meeste ziekenhuizen kennen een vorm van samenwerking met msb’s, waar politici en beleidsmakers hoopten op een keuze het loondienst-  dan wel participatiemodel.

Winstuitkering 

Toenmalig minister Edith Schippers, onder wie de integrale bekostiging werd ingevoerd, zag in het samenwerkingsmodel een vluchtheuvel dan wel een tussenstap naar het participatiemodel. Volgens Van den Haak bevestigen de uitkomsten van de BDO-inventarisatie het gelijk van Schippers. Het beoogde ondernemerschap komt wat BDO betreft in ieder geval onvoldoende uit de verf. Dit kan er toe leiden dat de Belastingdienst straks een streep zet door de claim op ondernemerschap. Van den Haak denkt dat doorontwikkeling naar een participatiemodel de enige manier is om het ondernemerschap levend te houden. Voorwaarde is wel dat de overheid werk maakt van een wettelijke regeling voor winstuitkering.

Lees verder: "BDO: msb’s leven op fiscaal drijfzand"

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top