ACTUEEL

Hidden hospitals verspillen kwart toegevoegde waarde

Inefficiënte bedrijfsvoering kost ziekenhuizen mogelijk tot een kwart van de toegevoegde waarde. Dat stelt hoogleraar Healthcare Management Kees Ahaus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Onderzoek

Uit onderzoek naar verspilling in het bedrijfsleven komt naar voren dat sommige fabrieken 25 procent van de toegevoegde waarde verspillen. In dit verband wordt ook wel gesproken van hidden factories. Naar verspilling in de zorg is nog niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar Ahaus vermoedt dat de situatie niet veel anders is. “Ik heb geen reden om aan te nemen dat het beeld in de zorg heel anders zal zijn”, aldus Ahaus in een opiniestuk op de site van de RUG. “Ik vermoed dat er aanzienlijke hidden hospitals zijn.”

Managementmethodes

Ahaus juicht de groeiende aandacht voor managementmethodes als Lean en Six Sigma in de zorg toe. Door systematisch aandacht te besteden aan het bedrijfsproces kunnen zorginstellingen volgens Ahaus met kleine ingrepen grote besparingen realiseren. Uitgangspunt is een optimale inzet van productiemiddelen. Worden mensen en materialen niet ingezet, dan ontstaat verspilling.

Kleine ingrepen

Om zijn gelijk te staven haalt Ahaus promotieonderzoek van Gerard Niemeijer aan. Deze bracht het zorgproces op de trauma-afdeling van het UMCG in kaart. Met een paar kleine ingrepen vallen al aanzienlijke resultaten te behalen, zo bleek. “Bijvoorbeeld door eerder vervolgzorg te regelen en nauwkeurig te bepalen of de patiënt wel op de juiste afdeling ligt”, licht Ahaus toe. “Zo kon de ligduur worden verkort, konden meer patiënten worden opgenomen en was er meer capaciteit voor spoedpatiënten. Geld besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbeteren is mogelijk.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van werkhoven

18 maart 2010

helemaal eens met deze stelling. Een aantal ziekenhuizen in Nederland hebben de afgelopen jaren aangetoond dat doordat zij, in dit geval, gebruik maken van de methoden en technieken van de Theory of Constraints (TOC) men tussen de 20 en 30% efficiency winst mogelijk is, zonder inzet van extra middelen.

Toegepast op het totale gezondheidszorgsysteem betekent dit dat er aanzienlijke efficiencywinst te behalen is waardoor de patiënt de juiste zorg, door de juiste persoon, op het juiste moment krijgt en de kosten aanzienlijk lager liggen. Het zou getuigen van lef indien VWS bereid is om op deze wijze haar sturingmodel in te richten en zowel kwalitatieve als kwantitatieve winst te realiseren.

Top