ACTUEEL

VVT-sector haalt 20 duizend nieuwe medewerkers binnen

Het aantal medewerkers in de VVT is tussen 2016 en 2018 gegroeid met ruim 20 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Branchevereniging ActiZ spreekt van “een knappe prestatie en een zeer noodzakelijke, gezien de enorme opgave die er ligt om ook in de toekomst mensen de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden”.

Uit de voorlopige AZW-cijfers blijkt dat de intramurale zorg tussen het derde kwartaal 2016 en het derde kwartaal van 2018 is gestegen met 14.500 medewerkers. Bij ‘zorg thuis’ ging het om een stijging van 6.300 medewerkers. De gemiddelde deeltijdfactor is ongeveer gelijk gebleven (0,62 intramuraal, 0,56 zorg thuis). Wel steeg het ziekteverzuimpercentage van 6,7 procent in 2017 naar 7,1 procent in 2018.

Zij-instromers

Het percentage zij-instromers nam in het derde kwartaal van 2018 toe tot ruim 42 procent. "Door het aanbieden van bijvoorbeeld een oriëntatiebaan voor drie maanden, bieden we nieuwe instromers een mogelijkheid om te ontdekken of werken in de zorg bij hen past”, licht ActiZ toe. "Het is mooi om te zien dat mensen op een later moment in hun carrière bewust kiezen voor de ouderenzorg."
Wel is het volgens ActiZ nodig om voor deze doelgroep een passend opleidingsaanbod te realiseren. Om het arbeidsmarktpotentieel te vergroten zet ActiZ zet in op het bieden van meer maatwerk bij scholing, modulair opleiden en het snel actualiseren van de bijscholing voor BIG-herregistraties. 

Uitstroom

Hoewel de instroom in de VVT hoger is dan de uitstroom, is deze laatste nog altijd hoog. Met name medewerkers in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar verlaten de sector. Oorzaken zijn onder meer werkdruk, administratieve lasten en de grote wissel die onregelmatig werken trekt op de werk-privébalans van medewerkers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top