ACTUEEL

Martini Ziekenhuis gaat over op horizontaal toezicht

Het Martini Ziekenhuis in Groningen gaat voortaan verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de geleverde zorg op basis van horizontaal toezicht. Het ziekenhuis heeft hiertoe met verzekeraar Menzis afspraken gemaakt voor de langere termijn. Deze vorm van toezicht moet leiden tot sneller en beter inzicht in de zorgkosten voor patiënten. Ook moet het zorgen voor minder administratieve lasten en lagere kosten voor beide organisaties.

Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven: correct registreren en correct declareren. Dit voorkomt tijdrovende controles achteraf. Op deze manier willen ziekenhuizen en verzekeraars de controlelast verminderen.

"Het doel van horizontaal toezicht is dat we als ziekenhuis onze zorg op correcte wijze registreren en declareren", zegt Peter Littooij, lid raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis. "Om dit te waarborgen zijn er in de voorbereidingsperiode diverse controles uitgevoerd en verbetermaatregelen voorgesteld. We signaleren nu bijzonderheden in de administratie in een vroeg stadium, waardoor we foutieve declaraties en herstelwerkzaamheden in een later stadium kunnen voorkomen. Doordat we hier transparant over rapporteren en continu samenwerken om te verbeteren is het onderling vertrouwen tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er is sneller duidelijkheid over de zorgkosten en patiënten krijgen zo sneller en beter inzicht in de zorgkosten en kosten eigen risico die ze hebben gemaakt."

Het Martini Ziekenhuis en Menzis zijn het overgangstraject naar horizontaal toezicht in 2014 gestart. Littooij: "Er staat nu een goede basis met correcte registratie. Vanaf nu zullen we jaarlijks aantoonbaar zelf voldoende controles uitvoeren om juiste registraties en declaraties te blijven waarborgen en verbeteren." Frank Janssen, vice-voorzitter raad van bestuur Menzis: "Hiermee hebben we meer zekerheid gecreëerd over de juiste besteding van de zorguitgaven, zoals maatschappelijk ook van ons wordt verwacht. Daarnaast werkt het ook veel efficiënter, we verwachten dat andere zorgaanbieders dan ook snel zullen volgen." 

Afspraken

Het initiatief voor horizontaal toezicht is afkomstig van de vier grote zorgverzekeraars, die er in 2015 afspraken over hebben gemaakt met ziekenhuizen en ggz-instellingen. In 2017 spraken NFU, NVZ en Zorgverzekeraars Nederland de ambitie uit dat in 2020 80 procent van de ziekenhuizen deze vorm van toezicht heeft ingevoerd. De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn er echter nog lang niet klaar voor om horizontaal toezicht in te voeren, zo bleek eerder dit jaar. In het door ziekenhuizen en zorgverzekeraars, verenigd in Horizontaal Toezicht Zorg, ontwikkelde instapmodel scoren de meeste ziekenhuizen in de schaal van 1 tot 5 net iets meer dan een 2.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top