ACTUEEL

Stadspoli houdt rugpatiënt uit het ziekenhuis

De inrichting van een anderhalvelijns-poli in Maastricht voor mensen met lage rugklachten heeft geleid tot kortere doorlooptijden, lagere kosten en een grotere tevredenheid van patiënten en zorgprofessionals. Het aantal doorverwijzingen naar het ziekenhuis daalde met zo’n 45 procent, aldus het Maastricht UMC+.

De anderhalvelijns-rugpoli, een initiatief van de afdelingen Orthopedie en Anesthesiologie-Pijnbestrijding van het Maastricht UMC+, is buiten het ziekenhuis gevestigd in een zogenoemde 'stadspoli'. Op deze locatie werken orthopeden, anesthesiologen, neurologen en gespecialiseerde verpleegkundigen nauw samen en is er goed contact met de verwijzer, veelal de huisarts. Patiënten met lage rugpijn worden direct door de huisarts of specialist naar de gespecialiseerde rugpoli verwezen.

Maastricht UMC+ startte in 2016 met de rugpoli met als doel om de zorg voor patiënten met lage rugpijn beter te organiseren. De zorg voor patiënten met lage rugpijn is volgens het ziekenhuis namelijk erg versnipperd. Patiënten blijven vaak lang bij de relatief duurdere ziekenhuiszorg "hangen" en worden van het ene specialisme naar het andere gestuurd. Van orthopedie of reumatologie naar pijnbestrijding of neurologie en weer terug. Terwijl dat in de meeste gevallen helemaal niet nodig is en de patiënt prima geholpen kan worden in de eerste lijn, aldus het ziekenhuis.

Sinds de oprichting zijn op de rugpoli in totaal 800 patiënten gezien. Ongeveer 90 procent daarvan is terugverwezen naar de huisarts met een persoonlijk advies en behandelplan. De overige patiënten zijn doorverwezen naar het ziekenhuis voor nader onderzoek, een vermindering van 45 procent ten opzichte van de oude situatie en een jaarlijkse besparing van ongeveer 100 duizend euro aan ziekenhuiskosten.

Doorlooptijden

Ook leidde de reorganisatie van de zorg voor patiënten met lage rugpijn tot kortere doorlooptijden. Waar patiënten in het oude proces soms wel maanden tot zelfs jaren door meerdere specialisten in het ziekenhuis werden gezien, is de tijd tot diagnose afgenomen tot twee à drie weken. "De patiënt heeft sneller duidelijkheid", zegt arts-onderzoeker Dion Branje. "Daarnaast is de rugpoli ook zeer toegankelijk, omdat het consult hier niet valt onder het eigen risico. De resultaten van de reorganisatie voor de zorg rond lage rugpijn zijn veelbelovend en leveren voor ons het bewijs om onze zorg nog verder te optimaliseren, tot een rugpijnnetwerk rondom de patiënt. Meer tevreden patiënten, tegen lagere kosten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top