HRM

Rotterdam gaat gemeentelijk zorgdomein 'ontregelen’

De gemeente Rotterdam gaat de administratieve lasten in de wijkzorg, Wmo-zorg voor volwassenen en jeugdzorg verminderen. In het voorjaar houdt de gemeente verschillende schrap- en werksessies met zorgprofessionals, zo schrijft zorgwethouder Sven de Langen (CDA) in een brief aan de gemeenteraad.

Op landelijk niveau wordt er met de campagne (Ont)regel de zorg al langer gewerkt aan het schrappen van overbodige bureaucratie in de zorg. Rotterdam is de eerste gemeente die een soortgelijk initiatief ontplooit. De coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP legde vorig jaar in het coalitieakkoord al vast dat er sessies zouden moeten komen met zorgaanbieders om overbodige registratie en administratie in de zorg aan te pakken. Die nemen niet alleen kostbare tijd in beslag die niet aan de patiënt besteed kan worden, vindt De Langen, maar zetten ook het werkplezier onder druk.

Schrapsessies

De ontregelcampagne richt zich om te beginnen op de wijkteams. Komend voorjaar organiseert de gemeente samen met wijkteammedewerkers en zorgaanbieders schrapsessies om zinloze registraties te identificeren. Een ander speerpunt is de Wmo-zorg voor volwassenen. In drie werksessies werkt de gemeente samen met zorgprofessionals aan een pakket van maatregelen om de administratieve last te verminderen. Ook wordt gewerkt aan het nuttiger inzetten van registraties die van waarde zijn voor cliënten en het verbeteren van de zorg en ondersteuning.

Lange adem

De ervaringen in de wijkzorg en Wmo moeten dit najaar resulteren in een plan van aanpak gericht op vermindering van de administratieve lasten onder jeugdhulpaanbieders. Eind 2019 moeten de eerste effecten merkbaar zijn. Wel merkt De Langen op dat vermindering van de regeldruk een kwestie is van een lange adem. "Regels werken vaak door in veel systemen en processen waardoor aanpassingen lastig zijn", aldus De Langen. "Daarnaast zien we dat er soms een maatschappelijke of politieke roep is om meer informatie, waardoor nieuwe registratie-eisen ontstaan. Het is dan ook geen makkelijk traject."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top