HRM

Aantal fysiotherapeuten daalt fors

Het aantal BIG-geregistreerde fysiotherapeuten is de afgelopen jaren met een kleine drieduizend gedaald van 37.166 naar 34.501. Dat constateert beroepsvereniging KNGF. Deze cijfers staan haaks op de ontwikkelingen in andere medische beroepsgroepen.

KNGF reageert met deze cijfers op een recente telling van het ministerie van VWS. Op 18 februari liet minister Bruins voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer weten dat het aantal zorgverleners met een BIG-registratie in de beroepen verpleging, fysiotherapie en verloskunde de afgelopen jaren gestaag is gestegen. In de periode 2014-2018 waren er in deze beroepen bijna 47.000 nieuwe registraties in het BIG-register. Daar stonden 33.350 doorhalingen tegenover van zorgverleners die niet opnieuw geregistreerd konden of wilden worden. De netto stijging komt daarmee op 13.650 geregistreerde zorgverleners in deze beroepen.

Volgens de KNGF leert nadere analyse dat de fysiotherapie uit de pas loopt met deze ontwikkeling. Het aantal geregistreerde fysiotherapeuten in het BIG is gedaald van 37.166 naar 34.501. Bij 4119 mensen werd de registratie doorgehaald. 1524 fysiotherapeuten schreven zich in. Qua leeftijd daalde het aantal mensen dat jonger is dan 46 licht (minus 2 procent) en 65 jaar en ouder fors (minus 55 procent).

De minister wijst er in zijn brief terecht op dat er door de vergrijzing en de toenemende zorgvraag meer zorgverleners, dus ook fysiotherapeuten, nodig zijn. Het KNGF volgt deze ontwikkelingen via het capaciteitsramingsonderzoek dat, in samenwerking met Nivel, volgend jaar opnieuw wordt uitgevoerd.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Jansen

20 februari 2019

Zou structureel inefficiënte zorginkoop hier nog een rol spelen?

Martijn

22 februari 2019

Te dure opleidingen, een (te) hoge pensioenpremie voor de vrijgevestigde fysiotherapeut, de toename in registratie en de terugloop van tarieven zorgt ervoor dat het vak fysiotherapie ondergewaardeerd is.

Voorheen zelf actief geweest als fysiotherapeut en behoor zelf tot de groep die weggestreept is uit de BIG (bewuste keuze). Het vak zelf is interessant, de randvoorwaarden moeten er echter wel zijn om ervoor te zorgen dat je het vak op de juiste en passievolle manier kan blijven uitoefenen.

Top