ACTUEEL

Zorgkosten VS stijgen naar 20 procent BBP

De gezondheidszorg in de VS zal in 2027 bijna een vijfde deel van het Bruto Binnenlands Product (BBP) opslokken. Bedroeg het relatieve aandeel van de zorg in 2017 nog 17,9 procent van het BBP, in 2027 loopt dit op tot 19,4 procent. Dat becijfert de Amerikaanse rekenkamer voor de zorg.

Het aan de Centers for Medicare & Medicaid Services verbonden Office of the Actuary verwacht de komendejaren een gemiddelde groei van de zorgkosten van 5,5 procent. Dit is royaal meer dan verwachte economische groei van 0,8 procent per jaar. De totale zorgkosten zullen in 2027 bijna zes biljoen dollar bedragen, zo voorspelt de zorgrekenkamer.

Overspannen arbeidsmarkt

De groei van de zorgkosten wordt onder meer veroorzaakt door een vergrijzende bevolking. Daarnaast speelt de sterke economie in combinatie met een krappe arbeidsmarkt een rol. Ook zijn de prijzen van medische hulpmiddelen sterk gestegen. Was er tussen 2014 en 2017 sprake van een prijsstijging van 1,1 procent, tot 2027 voorziet de zorgrekenkamer een stijging van 2,5 procent.

Met een groeipercentage van 5,6 procent is de ziekenhuissector de grootste kostendrijver. Na 2027 zal dit groeipercentage als gevolg van oplopende arbeidstekorten verder stijgen tot 5,7 procent. Naar verwachting daalt het aantal Amerikanen met een zorgverzekeraar licht; van 91 procent in 2017 naar 89,7 procent in 2027.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top