ACTUEEL

Zorgprofessionals lopen te hoop tegen 'doorgeschoten' BIG-verplichting

'Buitenproportioneel en onacceptabel’, 'een overval’, ‘totaal doorgeschoten’, ‘een onnodige stijging van de administratieve lastendruk’, de reacties op de plannen van minister Bruins van VWS om artsen en verpleegkundigen te verplichten hun BIG-nummer voor de patiënt zichtbaar te vermelden liegen er niet om. Zorgprofessionals eisen dat de minister op zijn minst de uitvoeringsdeadline aanpast.

Als het aan de minister ligt moeten BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren vanaf 1 april hun registratienummer zoveel mogelijk voor patiënten zichtbaar maken. Het gaat dan om websites, digitale media, e-mails, briefpapier, facturen en bordjes bij de wachtkamer. De maatregel moet zorgvragers in staat stellen om eenvoudiger de bevoegdheid van een zorgverlener, zoals een arts, te kunnen controleren.

Artsenvereniging KNMG ondersteunt in principe vermelding van het BIG-nummer. “Het zorgt voor een grotere transparantie en geeft patiënten de zekerheid dat een arts bevoegd is”, stelt de KNMG. “En dat draagt weer bij aan het vertrouwen van de maatschappij in de gezondheidszorg.”

Belastend

Volgens de KNMG betekenen de huidige plannen van de minister “een onevenredig belastende administratieve maatregel”. De beoogde datum van invoering is volgens de KNMG veel te snel, zeker gezien het feit dat artsen voor aanpassing van websites en software veelal afhankelijk zijn van anderen, zoals softwareleveranciers en werkgevers. De KNMG is ook gepikeerd over het feit dat ze niet is meegenomen in de manier waarop de uitvoering van de wetswijziging zou worden geregeld, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.

Beroepsvereniging V&VN voelt zich “overvallen” door het optrede van de minister. Net als de KNMG onderschrijft de V&VN het belang van transparantie, maar de beroepsvereniging vraagt zich wel af hoe vaak er in de praktijk  problemen zijn rond de vind- en zichtbaarheid van BIG-registraties.

Doorgeschoten

De Federatie Medisch Specialisten oordeelt scherper over de nieuwe BIG-verplichting. Volgens de Federatie is de maatregel “buitenproportioneel en onacceptabel”. “De Federatie Medisch Specialisten vindt dat de patiënt moet kunnen nagaan dat een arts bevoegd is, maar de manier waarop is totaal doorgeschoten”, aldus de Federatie. Binnen de eigen achterban hoort de Federatie veel boze, verontwaardigde reacties, die gaan  administratielast, gebrek aan vertrouwen en kostenverspilling. “Deze voorgestelde wetswijziging gaat duidelijk volkomen voorbij aan draagvlak onder artsen”, constateert de Federatie.

FMS, KNMG en V&VN dringen bij de minister aan op minimaal een jaar uitstel. Deze periode kan worden gebruikt om na te gaan op welke manier de nieuwe regels kunnen worden  vereenvoudigd, zodat de administratieve lastendruk wordt beteugeld.

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Ing. W.J.A. Gulpen bc.

28 februari 2019

Eindelijk dit had al jaren eerder moeten gebeuren.
De patient moet kwaliteit van de zorg en de regels hierover zelf kunnen bewaken en op basis hiervan keuzes kunnen maken.
De meeste patienten nemen nog te weinig deel aan dit bewust makings proces.
Uit ervaring weet ik dat veel verpleegkundigen en artsen in dienst van ziektekostenverzekeraars het aangeven van BIG registratie en volledige naam niet graag doen.
In juridische kwesties speelt dit vaak een zware rol.

christienvandijk@hotmail.com

28 februari 2019

Het is inderdaad niet leuk dat er aanpassingen moeten komen en dat dit werk vraagt.
In de complementaire zorg is dit spel jaarlijks aan de orde.
Laten we eerlijk werken en veel van al die tijdrovende regels achter wegen laten, dit gaat ten koste van de cliënt/patiënt.

En wat nog belangrijker is, ga samen werken.

Prof. Mr. Dr. Van der K.

2 maart 2019

@Ing. W.J.A. Gulpen bc. Het getuigt van een niet geringe dosis hersenloosheid dat u vindt dat dit ‘al jaren eerder had moeten gebeuren om de kwaliteit van de zorg en regels hierover zelf moet kunnen bewaken’ en dat de patient dan ook nog ‘op basis hiervan keuzes moet kunnen maken’.
De kennis van een BIG-nr geeft de patient geen zekerheid op een betere diagnose of behandeling.
Desgewenst kan een BIG-nr nu reeds opgevraagd worden, hetgeen nimmer heeft bijgedragen aan een betere behandeling.
Het op diverse plaatsen tonen van dit nummertje geeft een schijnzekerheid aan de patient en een niet te onderschatten hoeveelheid werk die anders aan de patient besteed had kunnen worden.
Het verdient aanbeveling om u te verdiepen in de materie voordat u wat ongefundeerde hersenspinsels post...

Top