ACTUEEL

Wisselingen in raad van toezicht Stichting PVP

Cynthia Vogeler is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting PVP, patiëntenvertrouwenspersonen. Zij vervangt per 1 maart Jos de Beer, die vertrekt na het vervullen van de maximaal toegestane periode van acht jaar. Daarnaast verwelkomt de raad de nieuwe leden Arco Siemons en Jos Dute.

Vogeler is directeur van het Korsakov Kenniscentrum en heeft de afgelopen vier jaar als lid deel uitgemaakt van de raad. Als voorzitter gaat zij toezicht houden op de voorbereidingen op de Wvggz en de nieuwe taken en werkwijzen voor de patiëntenvertrouwenspersonen die deze met zich meebrengt.

Siemons is advocaat en rechter-plaatsvervanger met aandachtsgebied Wet Bopz. Dute was lid van het College voor de Rechten van de Mens en hoogleraar gezondheidsrecht. Beiden heren brengen volgens Stichting PVP "een schat aan kennis" van de rechtspositie van cliënten in de ggz en het gezondheidsrecht met zich mee.

De raad van toezicht ziet er onder meer op toe dat de Stichting PVP de professionele ondersteuning van het cliënten in het verwezenlijken van hun rechtspositie binnen de (gedwongen) ggz, kwalitatief hoogwaardig invult. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top