ACTUEEL

V&VN wil taaksubstitutie versnellen

Verpleegkundigen moeten versneld taken van artsen overnemen. Dat bepleit Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) in een oproep aan de politiek.

Sleutel

Volgens V&VN ligt de sleutel voor een betaalbare en duurzame gezondheidszorg in handen van de verpleegkundigen en verzorgenden. Politieke partijen zouden zich hier in hun verkiezingsprogramma’s meer rekenschap van moeten geven, stelt de V&VN in de open broef 'Blik op zorg'.  In concreto stelt V&VN voor om meer gespecialiseerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten op te leiden en in te zetten. Daarvoor moeten de noodzakelijke randvoorwaarden zoals wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de financiering (DBC’s, contractering, tarief) voortvarend worden opgepakt.

Investeren

Hoewel de beroepsvereniging de aandacht voor instroom van nieuw personeel toejuicht, vindt V&VN  dat er daarnaast meer geïnvesteerd moet worden in het behoud van verpleegkundigen en verzorgenden die nu in de zorg werkzaam zijn. Om vakbekwame professionals te behouden moeten er maatregelen komen om het loopbaanperspectief en de mogelijkheden tot ontplooiing te vergroten, de werkdruk te verlagen en de autonomie en leiderschap van verpleegkundigen en verzorgenden te versterken.

Beroepsprofiel

Voor effectieve maatregelen zijn specifieke cijfers over de huidige en benodigde capaciteit noodzakelijk. Volgens V&VN ontbreken deze momenteel. V&VN wil ook dat de deskundigheid van verpleegkundigen en verzorgenden aantoonbaar en transparant wordt. Hiertoe zouden kwalitatieve eisen moeten worden opgenomen in de Wet BIG. Dit beroepsprofiel zou gestoeld moeten zijn op wetenschappelijk onderzoek naar effectieve en doelmatige verpleging.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top