ACTUEEL

CBS: Nederlanders steeds vaker naar mondhygiënist

Meer dan een derde van alle Nederlanders boven de 12 jaar brengt een bezoek aan de mondhygiënist. In 2014 was dat 28 procent, in 2018 is dat gestegen tot 36 procent.

Dat blijkt uit cijfers die het CBS heeft gepubliceerd. Vrouwen gaan iets vaker dan mannen. Van de leeftijdsgroep tussen 40 en 65 jaar gaan de meeste mensen naar de mondhygiënist, namelijk bijna de helft.

Tandarts

Het aantal bezoeken aan de tandarts veranderde niet erg. Het afgelopen jaar heeft 80 procent van de volwassenen een tandarts bezocht. Bij kinderen van 4 tot 18 jaar is dat 96 procent. Van de hele jonge kinderen, tot 4 jaar oud, komt ongeveer een derde bij de tandarts. Ook voor de tandarts geldt weer: vrouwen gaan iets vaker dan mannen. In 2018 bezocht 71 procent van de mensen in een huishouden met een laag inkomen de tandarts, tegen 88 procent van mensen met een hoog inkomen. Lagere inkomens bezoeken ook minder vaak dan hogere inkomens de mondhygiënist. Hoewel voor kinderen tandartskosten worden vergoed via het basispakket van de zorgverzekering, gaan minder kinderen in huishoudens met een lager inkomen naar de tandarts. Bij lagere inkomens is dat 92 procent, bij hogere 98 procent.

Een orthodontist wordt door 8 procent van de Nederlandse bevolking bezocht. Het vaakst gaan 8 tot 18-jarigen: 36 procent. Onder volwassenen is dit 5 procent. Verschillen tussen mensen met een hoog of een laag inkomen zijn er nauwelijks.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top