HRM

Ook generatieregeling voor medewerkers umc's

De cao van de umc’s is verder uitgewerkt met onder meer afspraken over het eerder stoppen met werken voor ouderen, meldt vakbond FNV. Het generatiepact voor medewerkers is bedoeld voor alle generaties.

De details van de nieuwe cao umc’s worden steeds verder uitgewerkt. In december zijn afspraken gemaakt over de werkdruk. De nieuwe afspraken over het personeelsbeleid hebben geen bindend karakter. Ze worden verder lokaal uitgewerkt. Vakbond FNV verwacht dat alle umc's het beleid overnemen. Momenteel lopen er al gesprekken met de besturen van UMC Groningen, Radboudumc en Maastricht umc+. De komende tijd worden de gesprekken met alle umc’s gevoerd.

In de nieuwe afspraken staat onder meer dat medewerkers zelf in de gelegenheid worden gesteld verlof te kopen. Ook is er een regeling waarbij ouderen onder voorwaarden hun dienstverband kunnen terugbrengen tot 50 procent van een voltijd dienstverband.

Ook algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zijn bezig met een dergelijke regeling. Ruim de helft heeft een generatiebeleid of is bezig er een te ontwikkelen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top