ACTUEEL

'Voorgenomen fusie in wasserijsector beperkt opties voor ziekenhuizen'

De voorgenomen fusie tussen CleanLease en Lips+, die eerder deze week werd aangekondigd, zal leiden tot een stevige beperking van de keuze in de markt voor textiel en wasserijen. Daarvoor aarschuwt Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Met name in de ziekenhuissector is het marktaandeel van de nieuw te ontstane combinatie zodanig hoog dat er na de fusie weinig alternatieven voorhanden zijn.

Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop, wijst op het grote verschil in de markt van wasserijen tussen de cure en de care sector. "In beide sectoren wordt met de voorgenomen fusie het aantal wasserijen teruggebracht. De nieuwe combinatie CleanLease/Lips+ heeft naar verwachting rond de 40 tot 50 procent marktaandeel in de totale markt, maar in de cure is dat aandeel 60-70 procent. In de care sector, zoals bij verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn veel meer aanbieders actief omdat daar een groot aantal kleinere en regionale aanbieders actief is. De ziekenhuizen hebben straks dus minder te kiezen en dat is in onze optiek een ongewenste zaak."

Dat er iets moet gebeuren in de wasserijmarkt is volgens Intrakoop wel duidelijk. De inkoopcoöperatie staat positief tegenover de door CleanLease en Lips+ geformuleerde argumenten ten aanzien van de aandacht voor continuïteit en kwaliteit die de gefuseerde bedrijven opvoeren als argument voor de fusie.

"Dat zijn belangrijke uitgangspunten. Kwaliteit en hygiëne zijn in de zorg van levensbelang. Echter, keuzes kunnen maken en transparantie zijn belangrijke grootheden in onze dienstverlening en voor onze leden belangrijk. De voorgenomen fusie perkt die keuzes in, reden voor ons om dit geluid te laten horen", sluit Kaptein af. "We zullen ons blijven inzetten om onze leden voldoende keuzemogelijkheden te beiden en transparante contracten af te sluiten."
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top