ACTUEEL

Ombudsman: overheid voert 'incidentenpolitiek'

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, roept in zijn jaarverslag over 2009 de overheid “in al haar onderdelen” op tot meer tolerantie en zich niet te laten leiden door incidenten. Incidenten moeten gerelativeerd worden, stelt Brenninkmeijer.

De-escalatie

Als we almaar gevoeliger worden voor verschillen en voor wat afwijkt, dan verstoort dat het evenwicht in onze samenleving, stelt Brenninkmeijer. Conflicten en incidenten horen bij de samenleving, vindt hij. “Een behoorlijke overheid is een overheid die kan de-escaleren. Kwesties niet op de spits drijven, niet op de persoon spelen en durven relativeren zijn daarbij belangrijk. De overheid heeft op dat gebied nog te leren.”

Voorbeeldfunctie overheid

De overheid moet wat Brenninkmeijer betreft een voorbeeldfunctie vervullen in tolerantie. Hij prijst in dit opzicht het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. In de Volkskrant stelt Brenninkmeijer:  “Daar werd een ic-afdeling ‘bestormd’ door verdrietige familieleden van een overleden patiënt. Het ziekenhuis heeft dat niet als incident opgeblazen, maar juist aangegeven dat zoiets kan gebeuren.”

Klachten over jeugdzorg

Brenninkmeijer constateert over 2009 meer klachten over de Bureaus Jeugdzorg. De ombudsman heeft te doen met de werkers in de jeugdzorg.”De professionals in de jeugdzorg worden geregeerd door angst. Angst voor incidenten. Er is een vlucht in protocollen en verantwoordingsformulieren. Kwajongensstreken, die van alle tijden zijn, worden met de bril van het strafrecht bekeken.”

Openbaar gezag versus burger

Brenninkmeijer constateert een toenemende spanning tussen openbaar gezag en burger. "Het respect voor elkaar valt weg en er vallen steeds vaker harde woorden. Er worden harde maatregelen genomen. Er is een voortdurende roep om de toepassing van nieuwe repressieve bevoegdheden bij de overheid. Vanuit de politiek klinkt steeds de roep om hard op te treden." Dat kan zijn doel voorbijschieten, aldus de ombudsman. (ANP)

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top