Vastgoed

Cliënten betalen CAK miljoenen te weinig na fout belastingdienst

Circa 53.000 mensen die gebruikmaken van 'zorg met verblijf' betalen minder eigen bijdrage dan wettelijk is bepaald. Door een fout van de Belastingdienst heeft het Centraal Administratiekantoor (CAK) de bijdrage te laag berekend. Hierdoor zou het CAK miljoenen mislopen. Koepelorganisatie Platform VG wil verhinderen dat cliënten met hoge naheffingen worden geconfronteerd en zoekt een oplossing met het ministerie van VWS.

Naheffing

Het CAK dat de eigen bijdragen voor de AWBZ en Wmo incasseert, wil dat cliënten het te weinig betaalde geld over de eerste maanden alsnog betalen. In februari wil het CAK een nieuwe beschikking met het juiste, veel hogere, bedrag naar de cliënten sturen. Koepelorganisatie Platform VG vindt naheffingen aan cliënten niet redelijk, omdat ze het geld dan waarschijnlijk al hebben uitgegeven. Mensen mogen niet gestraft worden voor fouten van de belastingdienst en het CAK, aldus de koepelorganisatie. Het gaat om mensen die gebruik maken van de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en psychiatrie en die buitengewone uitgaven bij de Belastingdienst aftrekken. Platform VG begrijpt wel dat deze situatie niet kan blijven voorduren en is daarom met het ministerie van VWS in overleg over een acceptabele regeling.

Fout Belastingdienst

De fout is ontstaan doordat de belastingdienst de verkeerde inkomensgegevens heeft doorgegeven aan het CAK. Bij het vaststellen van het inkomen is geen rekening gehouden met de correctie (weer optellen bij het verzamelinkomen) van de buitengewone uitgaven. Het inkomen is hierdoor lager bepaald dan het in werkelijkheid is. Verwarrend is het dat voor 2009 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) is aangepast. Daarmee is de eigen bijdrage omlaag gegaan in vergelijking met 2008. Velen denken nu dat de eigen bijdrage uitsluitend als gevolg van de Wtcg zo laag is, maar dat is een misvatting.

Miljoenen

Directeur Wim Drooger van Platform VG zegt in Zorgvisie dat het om veel geld gaat. “Sommige mensen die maandelijks 438 euro moeten betalen, hebben nu een beschikking gekregen voor 112 euro. Het gaat om ongeveer vijftigduizend mensen, dus om miljoenen euro’s.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top