HRM

'Bijna een derde psychiaters in instelling wil uit loondienst'

Zo'n 30 procent van de psychiaters in loondienst in ggz-instellingen overweegt geheel of gedeeltelijk op interim-basis te gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Meer vrijheid en onafhankelijkheid, hogere inkomsten en passendere werkinhoud en diensten zijn veelgenoemde redenen voor de stap.

Momenteel werkt ongeveer 10 tot 15 procent van de psychiaters op interim-basis in ggz-instellingen. De komende jaren zal dit aandeel groter worden, verwachten NVvP en LAD. "Een hoge werkdruk, administratieve lasten, een diffuus takenpakket en vele overlegcircuits maken het werken in een ggz-instelling de laatste jaren minder aantrekkelijk", stellen de organisaties. "Ook het gebrek aan de mogelijkheid tot professionele ontwikkeling, waardering en invloed op het beleid/management spelen daarin een rol. Meer psychiaters kiezen voor interim-werk om te ontkomen aan deze 'lasten'."

NVvP en LAD spreken van een nadelige ontwikkeling voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ze vrezen voor een hogere werkdruk voor de 'achterblijvers'. Ook komt een duurzame behandelrelatie met patiënten onder druk te staan en stijgen de kosten, aldus de organisaties. Ze pleiten voor maatregelen om werken in loondienst in ggz-instellingen aantrekkelijk te maken en te houden, waaronder meer inspraak van de psychiater, betere werkomstandigheden en het terugdringen van werk- en regeldruk.

De NVvP en LAD hopen op een landelijke aanpak van de knelpunten. Ze agenderen het onderwerp aan de cao ggz-tafel en bij werkgevers binnen de ggz. Ook sturen de organisaties de resultaten van het onderzoek naar de Tweede Kamer als input voor een Algemeen Overleg over de ggz-arbeidsmarktsituatie op 11 april.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

21 maart 2019

Vooral het zorgprogrammatisch werken, opgelegd door de zorgverzekeraars aan de geCONTRACTEERDE GGZ aanbieders, stuit veel psychiaters in loondienst (en andere zorgverleners) tegen de borst, ze hebben niet of nauwelijks meer de ruimte om maatwerk en voldoende aandacht bieden aan de mensen die zorg willen.
De overheid en de zorgverzekeraars willen de wachttijden in met name de GGZ terugbrengen tot acceptabel niveau maar doen niks of nauwelijks wat aan de te krappe budgetten en de bureaucratische rompslomp dus houden de managers de knip op de beurs want bij overschrijding van het budget eisen de zorgverzekeraars zonder enige schroom het geld terug ook al heb je mensen hier zorg voor geleverd.

Peter Koopman

22 maart 2019

Duidelijk signaal. Toch ook helder dat 70% niet uit loondienst wil en dat van de 30% slechts “gedeeltelijk” als zzp-er wil gaan werken. Welke voorstellen doet de LAD in deze? Betekent dit voor de LAD een vermindering van leden?

Top