HRM

Topvrouw ViVa!: 'Schaf kwaliteitskader verpleeghuiszorg af'

Topvrouw ViVa!: 'Schaf kwaliteitskader verpleeghuiszorg af'

Bestuursvoorzitter José van Vliet van ViVa! Zorggroep wil af van het Kwaliteitskader in de Verpleeghuiszorg. In dit kader staat gedetailleerd beschreven hoe zorg moet worden geboden. Daarmee ondergraaft het de zelfstandigheid en professionaliteit van de medewerkers. Ook bemoeilijkt het passende oplossingen voor het personeelstekort.

“Laat ze dat stomme kwaliteitskader loslaten,” zegt Van Vliet tegen interviewer Willem Wansink in het aprilnummer van Skipr magazine. “Prima dat we goede kwaliteit moeten leveren, maar het ministerie van VWS kan best meer vertrouwen hebben in het verantwoordelijkheidsgevoel en de professionaliteit van onze medewerkers.”

Zij stoort zich vooral aan de regels voor de zogeheten kwaliteitsgelden. “Als wij aan alle normen voldoen, dan hebben we dit jaar recht op 5 miljoen euro extra. Dat geld moet worden besteed aan arbeidsintensieve handen aan het bed. Terwijl er over drie, vier jaar een hele groep mensen is gepensioneerd, de instroom altijd lager is en er nog minder handen aan het bed zijn.”  

Poppetjes op de dijk 

Van Vliet investeert liever in arbeidsbesparende oplossingen. “Maar als je zoals wij in 2018 dure zzp’ers hebt ingehuurd, omdat er gaten vielen, en je wilt nu bezuinigen door goedkoper vast personeel in te zetten, dan gaan die kwaliteitsgelden aan je neus voorbij,” constateert zij. “We zetten poppetjes op de dijk, terwijl er andere oplossingen nodig zijn. En daarvoor krijg je geen geld.”

Grijze tsunami 

De demografische toename van de vraag houdt haar bezig; soms ligt zij zelfs wakker van de tsunami die op de ouderenzorg afkomt. “Wij kunnen de vergrijzing niet oplossen, we doen slechts aan dijkbewaking. Onze huizen liggen vol en er is een tekort op de arbeidsmarkt. Ik vraag me af of we straks nog de zorg kunnen leveren die nodig is.”

Van Vliet: “Als we de zorgmedewerkers niet hebben, dan slaat die golf over ons heen. Daar moeten we iets aan doen. Maar hoe? En wie doet dat? Moeten we het stelsel veranderen? Dat kan ik niet alleen.”

Onhoudbaar 

Dat er in Nederland recht op zorg bestaat noemt zij onhoudbaar. “Als we de zorg betaalbaar willen houden, dan is het niet vol te houden om de huisvesting te betalen voor klanten die dit heel goed zelf kunnen doen. Ik hoop dat wij deze vraag in Nederland aan de orde durven stellen.”

Het onbegrip over de kosten van zorg stoort haar. “Ik zou willen dat de gemeenten over al die zorgpotjes heen kijken en ons de verantwoordelijkheid geven. Dan doen wij ook de keukentafelgesprekken”, aldus Van Vliet. “In ruil voor al die potjes zijn wij verantwoordelijk voor de zorg en mogen zij ons daarop aanspreken.”

Lees het interview met José van Vliet in Skipr magazine 04, april 2019

 

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

25 maart 2019

Volstrekt mee eens.
Zo’n kwaliteitskader zet betrokkenen op een verkeerd been en werkt eerder contraproductief.
Sturen op de best mogelijk te behalen prestaties is relevant. En daarnaast zoeken naar alternatieven voor fysieke handen.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

25 maart 2019

De tijd van kwaliteitskaders moeten wij eindelijk eens verlaten, althans de van buiten opgelegde normatieve vinkjes.

Die stamt nog uit de tijd dat governance en wantrouwen werd ingevoerd als stuurstijl van buitenaf en over de vakmensen heen.

Daarmee zet je elk vakman/vrouw-schap klem en in de verdediging, terwijl die al te veel tijd steekt in bureaucratie.

Extra met te weinig personeel en buitensporige werkdruk, moet je rust terugbrengen door vakmensen te laten bedenken wat prioriteit heeft en kwaliteit is en die uitkomsten als referentie gebruiken om onderling te leren en te verbeteren.
Beperk je controles dan tot diegenen die misbruik maken van systemen en dat zit niet in de aard van de meeste zorgverleners, dus dat moet je daar niet als vertrekpunt nemen.

Henk Rijs

25 maart 2019

Topvrouw José mag eerst wel eens een personele topprestatie neerzetten !
Oftewel personeel regelen.
José verdient meer dan genoeg.
Nu José roept om de kwaliteit van zorg los te mogen laten, geeft zij een verwaarlozings signaal af.
Vorige week ben ik op bezoek geweest in een verpleeghuis en ik schaam me nu nog.
Hoe heeft de kwaliteitszorg tot deze verwaarlozing kunnen leiden ?
Topvrouw José heeft vast wel een idee.

Jaap Jan Brouwer

25 maart 2019

Vanuit Beweging 2025/Agenda voor de toekomst kunnen we ons zonder meer vinden in de opvattingen van José van Vliet. Zorgorganisaties en professionals raken steeds meer gevangen in een web van bureaucratie en administratieve verplichtingen zodat ze niet meer aan hun eigenlijke werkzaamheden toekomen, laat staan aan hun ambities kunnen werken. Beweging 2025 wil hier verandering in brengen en heeft de volgende uitgangspunten voor de zorg van de toekomst geformuleerd:
• meer vertrouwen in mensen en organisaties en daardoor minder bureaucratie
• minder administratieve lasten en daardoor meer vrijheid voor mensen in de zorg
• politieke beslissingen die getoetst zijn op zinvolheid en ervaringsfeiten
• het gebruiken van wetenschappelijke en ervaringsinzichten om politieke besluiten te onderbouwen
• ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.

Beweging 2025 is initiatief van een aantal zorgorganisaties en wordt gefaciliteerd door Koplopers in de Zorg. Door middel van onze Agenda voor de toekomst willen we er voor zorgen dat er in de zorg weer ruimte voor vakmanschap, vertrouwen en verbinding gaat ontstaan. We richten ons hier zeker niet alleen op zorgorganisaties, maar juist op veranderingen in de politiek en bij zorgverzekeraars en allerlei andere zorggerelateerde organisaties die er in de afgelopen periode voor hebben gezorgd dat de huidige situatie is ontstaan. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

Jaap Jan Brouwer

Henk Rijs

25 maart 2019

Jan Jaap Brouwer,

Wie gaat het management afschaffen ?
Wie ?
Topvrouw José misschien ?
Wie gaat haar hierbij helpen ?
Haar managers ?

Nee, natuurlijk niet !

Peter Koopman

26 maart 2019

Een verpleegkundige (np?) met daarnaast economische “papieren” heeft een brede kijk op haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Mw. Van Vliet is “kenner”. Maar zoals zij zijn er maar weinig toegerust aan de top van verpleeghuizen. En het gegeven is dat het vertrouwen weg is/was in de capaciteiten van de verantwoordelijk bestuurders. “Van buiten” kwam de druk en werd een nationaal schuldgevoel over deze verwaarlozing van onze landgenoten in verpleeghuizen geconstateerd. Dat vertrouwen is nog niet hersteld en de roep om vermindering van overheidscontrole komt te vroeg, naar mijn mening. Er is pas een begin gemaakt. Dus “ geen woorden maar daden “ is het parool. Veel “verpleeg”-huizen kennen een “homeopathische verdunning” in hun personeelsformatie als het gaat om het vinden van verpleegkundige know how! De kern wordt gevormd door verzorgenden IG en een paar verpleegkundigen en vele verzorgenden en helpenden. Natuurlijk is “welzijn” ook een invalshoek, maar de toenemende complexiteit in de zorgvraag vraagt om een andere personeelsmix, toch?

Top