Finance

Zorgverzekeraar CZ schrijft weer zwarte cijfers

Zorgverzekeraar CZ heeft 2018 afgesloten met een operationele winst van 140 miljoen euro, na een negatief resultaat van 140 miljoen euro in 2017. De verzekeraar zag de zorgkosten in 2018 iets minder hard stijgen dan geraamd. Ook kwam er meer geld binnen door hogere premie-inkomsten.

Door een toename van het aantal verzekerden in combinatie met een hogere premie stegen de premieopbrengsten met 682 miljoen euro tot ruim 10 miljard euro. Het verzekeringsresultaat van de basisverzekering bedraagt 123 miljoen euro. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door zorgkosten die minder hard zijn gestegen dan ingeschat over zowel het lopende jaar (90 miljoen euro) als oude jaren (114 miljoen euro). 

Op de aanvullende verzekeringen is in 2018 een positief resultaat behaald van 32 miljoen euro, waar dit 2017 nul was. Ook hier spelen lager uitvallende zorgkosten over het lopende jaar (23 miljoen euro) en oude jaren (9 miljoen euro) een grote rol.

Innovatie

Volgens CZ is de kostendemping te danken aan de inspanningen in het zorgveld op het gebied van inkoop en innovatie. Uitgangspunt voor CZ is dat de zorg persoonlijk en dichtbij de patiënt georganiseerd wordt. Daarvoor worden er steeds vaker met zorgverleners gezamenlijke afspraken gemaakt, waarbij wordt gekeken hoe de zorg slimmer en beter georganiseerd kan worden. “Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg in hun nabijheid, maar dat betekent niet altijd een bezoek aan het ziekenhuis”, aldus bestuursvoorzitter Wim van der Meeren. Hij realiseert zich dat deze verandering wennen is voor sommige patiënten. “Maar we zien in de praktijk dat patiënten erg blij zijn met deze ontwikkeling. Niemand zit te wachten om onnodig naar het ziekenhuis te reizen.”

Multiproblemen

CZ maakt zich ook sterk voor een andere kijk op zorg. Mensen die te kampen hebben met verschillende problemen komen vaak in een zorgtraject terecht, terwijl de kern van het probleem ergens anders ligt. “Meer zorg is dan niet altijd de oplossing”, aldus Van der Meeren. Hij is blij dat dit inzicht inmiddels steeds breder wordt omarmd in Nederland.

Tegenvaller

Tegenvaller in de jaarresultaten zijn de beleggingen. Die laten over 2018 een negatief resultaat zien van 16 miljoen euro,  tegen een positief resultaat in 2017 van 34 miljoen euro. Dit is volgens CZ te wijten aan de lagere beurskoersen aan het einde van 2018. CZ groep heeft geen winstoogmerk en kan geen winsten uitkeren. Het resultaat over 2018 wordt daarom toegevoegd aan de reserves ter dekking van stabiele en concurrerende premies in de komende jaren. De solvabiliteit van CZ groep stijgt als gevolg van het positieve resultaat van 149 procent naar 157 procent in 2018.

Profiel

Met 3,7 miljoen verzekerden is CZ groep de derde grootste zorgverzekeraar van Nederland. Sinds 1 januari 2009 voert CZ groep ook de zorgverzekeringsactiviteiten van labels Nationale-Nederlanden en OHRA uit.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

26 maart 2019

Ten koste van wat schrijven ze zwarte cijfers?!
- krappe budgetten
- terugvorderen overschrijding budgetten
- onacceptabele wachttijden GGZ
- zorgmijders door hoge eigen risico waardoor jaren later de zorgkosten alleen maar hoger zijn

Hans Koolen

27 maart 2019

Helemaal correct Arne, en geen enkele compassie bij overschrijding budget, zelfs als je aan toont dat het niet tot toename winst heeft geleid. En als je dan om redenen van krap budget en onacceptabele contractsvoorwaarden geen contract meer sluit dan proberen ze alles om facturen niet te hoeven betalen. Patienten schrikken zich een hoedje en dan ben je uren samen met je patient bezig om alsnog een zeer matige vergoeding te krijgen.

Top