HRM

'Ontregeling' van de wijkverpleging komt op stoom

In het kader van de campagne ‘(Ont)regel de zorg’ hebben partijen in de wijkverpleging de afgelopen negen maanden in totaal acht administratieve handelingen geschrapt, verbeterd of opgehelderd. Nog eens vier maatregelen zijn in uitvoering.

Op de campagnesite is te lezen dat V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en het ministerie van VWS in 2018 hebben hard gewerkt aan het verminderen van de regeldruk. “Dat heeft zijn vruchten afgeworpen”, zo staat er te lezen.

Afgeschaft

De overbodige handelingen die zijn afgeschaft zijn de minutenregistratie, de verplichte handtekening van cliënten bij wijziging van het zorgplan en de verplichte halfjaarlijkse evaluatie. De eerste maatregel oogt gratuit, omdat de wettelijke verplichting tot de minutenregistratie al was afgeschaft. Toch bleven veel aanbieders hier aan vasthouden. Daarom hebben de (Ont)regel-partijen een alternatieve registratiestandaard ontwikkeld. inclusief hulpmiddelen om de aanbieders te ondersteunen bij hun overstap.

Verbeterd

De verbeteringen bestaan uit het niet meer standaard afvinken van risicosignalering, het gebruiken van een verkorte arbo-checklist c.q. het schrappen van het standaard invullen van de arbo-checklist bij iedere cliënt. Ook zijn de algemene bepalingen en declaratieparagraaf van zorginkoop-contracten voor de contractering 2019 geüniformeerd.

Misverstand

Ook door misverstanden de wereld uit te helpen kan de regeldruk verlicht worden. Zo denken veel wijkverpleegkundigen dat ze een zelfredzaamheidsmatrix moeten invullen bij elke cliënt. Dit is niet zo, aangezien het een hulpmiddel betreft dat inzicht kan bieden in de mate van zelfredzaamheid van de cliënt. Toch gebruiken sommige organisaties die ook zorg leveren in het sociale domein, de matrix als verantwoordingsinstrument naar gemeenten.

Voornemens

De (Ont)regel-partijen hebben daarnaast verschillende schrapmaatregelen in uitvoering, waaronder het vereenvoudigen van machtigingen c.q. de aanvraagprocedure voor hulpmiddelen. Ook wordt er gewerkt aan het schrappen van de machtiging door de cliënt voor het toedienen van medicatie door de wijkverpleegkundige. Hetzelfde geldt voor het schrappen van het verplicht vragen van een ‘uitvoeringsverzoek’ van artsen voor risicovolle handeling. Ook in de steigers: een programma van eisen voor het elektronisch cliëntendossier (ECD) zodat wijkverpleegkundigen beter digitaal ondersteund worden bij de uitvoering van het zorgproces.

De (ont)regelaars hebben daarnaast een onderzoek in de koker naar de registratielasten voor wijkverpleegkundigen veroorzaakt door zorginkoop-contracten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top