ACTUEEL

Almere zamelt met succes oude medicijnen in

De gemeente Almere heeft samen met enkele andere partijen vorig jaar 8500 kilo aan medicijnresten opgehaald. Dit is een veelvoud van de 1300 kilo die enkele jaren geleden werd verzameld. Het project is inmiddels over heel Flevoland uitgerold.

Uit onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) blijkt dat er jaarlijks minimaal 140 ton medicijnresten via de riolering in het oppervlaktewater terecht komt. En dat is schadelijk voor planten en dieren. Zorggroep Almere, gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland organiseren sinds 2017 samen een publiekscampagne voor inzameling van oude medicijnresten in Almere. 

Goede afspraken

Volgens Gerben Hofman van Zorggroep Almere ligt het succes in de goede afspraken die er met de gemeente zijn gemaakt. De gemeente Almere vergoedt de kosten van de verwerking van oude medicijnen. En de apothekers werken actief mee aan bewustwording door hun klanten aan de balie te informeren.

Green Deal

Overigens is men in Flevoland op grotere schaal actief als het gaat over het verminderen van medicijnresten in het afvalwater. Zo ondertekenden het Flevoziekenhuis, de gemeente Almere, Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de provincie Flevoland en Stichting DE-on afgelopen najaar de Green Deal Zorg. Een van de belangrijke uitdagingen in deze Green Deal vormt de reductie van medicijnresten in afvalwater. Met de Green Deal wil gemeente Almere het belang van het verduurzamen van de zorgsector hoger op de agenda krijgen. 

Het is nog niet duidelijk of de initiatieven al effect hebben op de hoeveelheid medicijnen in het water.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top