ACTUEEL

Raad van State: ‘Weigeren niet ingeënte kinderen heeft weinig nut’

Als het aan de Raad van State ligt, worden kinderopvangcentra niet verplicht om alleen maar gevaccineerde kinderen toe te laten. Die verplichting zou praktisch lastig uit te voeren zijn en bovendien maar beperkt nut hebben.

Dat schrijft de Raad van State in een advies over het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang. Het doel van het wetsvoorstel is te regelen dat ouders kunnen kiezen tussen kinderopvangcentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Consequenties

De Raad van State begrijpt het doel van het wetsvoorstel wel, maar wijst op de praktische consequenties. Om uitvoering te geven aan een weigeringsbeleid, zullen kinderopvangcentra van elk kind moeten weten of, wanneer en welke vaccinaties het heeft ontvangen. Dit vraagt niet alleen om een consequente controle, maar ook om een sluitende administratie die de kinderopvangcentra zelf moeten bijhouden.

Nut

Zo’n weigeringsbeleid heeft ook weinig nut, stelt de Raad. Kinderen van jonger dan veertien maanden worden nog niet gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond. Zij blijven dus een risico lopen op besmetting met infectieziekten in een kinderopvangcentrum.

Tot slot hebben de kinderopvangcentra al ruimte om kinderen te weigeren, binnen de grenzen van het recht op gelijke behandeling en bescherming van persoonsgegevens.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Har

2 april 2019

Roland Pierik ,
Lid vd gezondheidsraad schreef een rapport , getiteld Hoe nu verder met de vaccinatie twijfel .Pierik : Sinds een jaar of twee zijn er -ook in Europa verschillende kleine en grote uitbraken van mazelen geweest ,nadat besmettelijke kinderziekte vanaf de millenniumwisseling zeldzaam waren geworden in de Westerse wereld. De eerste indicatie dat er weer iets mis was de Disney mazelen uitbraak in 2014 -15 in California ( Zipprich er al, 2015).
Slechts 2,5 % van de kinderen in California waren niet gevaccineerd .Dus de uitbraak vond plaats met een vaccinatie graad van 97.5% wat volgens het boekje voldoende zou moeten zijn voor het waarborg van groepsimmuniteit. Sindsdien staat mazelen ook binnen de EU weer nadrukkelijk op het net vlies van beleidsmakers . Bij de vermelde cijfers die worden aangehaald door Pierik worden geen landen vermeld. Deze kwamen overwegend voor uit Oostbloklanden , waarin grote groepen mensen nog in extreme armoede leven. En leefomstandigheden ronduit slecht zijn. In Nederland daarin tegen was door welvaart, verbeterde hygiene ,en voeding etc .de sterfte aan mazelen al afgenomen tot slechts één geval in het jaar voor de introductie van losse mazelenvaccin in 1975. Groepsbescherming wordt door veel artsen en wetenschappers in twijfel getrokken.Bijvoorbeeld door de Amerikaanse arts Sherri Tenpenny. Vaccins werden in USA geleidelijk aan geïntroduceerd tussen 1945 en 1995 . In Nederland vanaf 1952 . Heeft men zich ooit wel eens afgevraagd hoeveel mensen stierven of blijvende schade op liepen door een ziekte voordat men begon ertegen te vaccineren?De Amerikaanse arts Dr Bob Sears maakte een interessante berekening. Zie Brouht to you by immunity education group: inmmunityEd.org. Zou het kunnen zijn dat de mazelen gewoon een ziekte is zoals de griep of de waterpokken , waar we helemaal niet bang voor hoeven te zijn , maar bang voor worden gemaakt.? Kortom het vermoeden in het gehele vaccinatie circus wordt schromelijk overdreven en heeft sterke raakvlakken met de miljarden industrie die er mee gepaard gaat.

Mansje

9 april 2019

Dat een bepaald aantal ingeënte kinderen - vaccinatiegraad genoemd - zou werken, in de zin dat overige kinderen beschermd worden, ook door besmetting door volwassenen, is een aanname. Niet erg wetenschappelijk.

Top