ACTUEEL

Medewerkingsplicht zorgaanbieders bestuursrechtelijk afdwingen

Een recent wetsvoorstel breidt het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) uit. Binnenkort kan het IGJ bestuursrechtelijk afdwingen dat de medewerkingsplicht wordt nageleefd.

Nieuwe maatregelen moeten de IGJ ruggensteun geven bij het toezicht houden op naleving van volksgezondheidswetten. Een van die maatregelen geeft de IGJ de mogelijkheid om de medewerkingsplicht (ex artikel 5:20 Awb) bestuursrechtelijk af te dwingen. 
Wanneer de IGJ onderzoek wilt verrichten bij een zorgaanbieder en de toegang wordt geweigerd, kan met de nieuwe wet bestuursdwang worden ingezet om direct toegang te verkrijgen. Dit geldt ook voor het verkrijgen van inzage in dossiers. 

De medewerkingsplicht kan nu alleen nog maar strafrechtelijk gehandhaafd worden en alleen als er sprake is van opzettelijke weigering. 

Verharding discussie

Regelmatig onstaat er discussie over hoever de medewerkingsplicht van een zorgaanbieder strekt. Advocatenkantoor Nysing waarschuwt voor een mogelijke verharding van deze discussie, wanneer de IGJ de medewerkingsplicht ook bestuursrechtelijk kan gaan afdwingen.

Alle wetten waar de IGJ toezicht op houdt, worden op dit punt gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wkkgz, Wet BIG en de BOPZ. De verwachting is dat de wet op 1 juli 2019 in werking zal treden.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top