ACTUEEL

'Zbc's en ziekenhuizen zouden meer moeten samenwerken'

Zelfstandige behandelcentra (zbc’s) zouden vaker kunnen en moeten samenwerken met ziekenhuizen. Dat biedt de mogelijkheid om voor sommige behandelingen de hele zorgketen aan te bieden, inclusief de complexere zorg bij co-morbiditeit.

Equipe Zorgbedrijven voelt wel voor samenwerking, zegt algemeen directeur Jak Dekker, waar Xpert Clinic deel van uitmaakt. Xpert Clinic biedt geïntegreerde zorg rondom hand- en polsaandoeningen. Het opende - na Amsterdam en Eindhoven - op 4 april een derde grote kliniek in Rotterdam, met vier OK’s. Daaromheen heeft Xpert Clinic een netwerk van kleinere klinieken voor kleine ingrepen, diagnostiek, controles, revalidatie en therapie dicht bij huis. “We bieden dus alle zorg in de eerste, anderhalve en tweede lijn. Alleen behandelen we de complexere patiënten, met bijvoorbeeld co-morbiditeit, niet. Dat is niet aan ons. Wij hebben geen IC’s. Daarom zouden we graag willen samenwerken met ziekenhuizen.”

Huisvesting

Op het gebied van huisvesting ziet Dekker zeker mogelijkheden. De net geopende kliniek in Rotterdam, waar Equipe introk omdat ze op de oude locatie uit hun jasje groeiden, is gevestigd in een oud kantorenpand. “Dat zijn al onze klinieken”, legt Dekker uit. “We weten dus hoe we om moeten gaan met de transformatie van gebouwen. Dat zouden we dus ook kunnen doen in leeggekomen ziekenhuisruimte.”

Ikazia

In Rotterdam gebeurt het eigenlijk een beetje andersom. Aan het oude kantoorpand is een operatiecomplex gebouwd met vier OK’s. Die worden voorlopig niet allemaal gebruikt door het zbc. Dus heeft Equipe twee operatiekamers, inclusief diensten, voor drie jaar verhuurd aan het Ikazia Ziekenhuis – want die wilde voorzichtig uitbreiden en niet meteen zelf OK’s bijbouwen. “Deze samenwerking werkt prima”, concludeert Jak Dekker.

Hij is ook al jaren in gesprek met andere ziekenhuizen, maar dat verloopt minder soepel. “Ze vinden samenwerking óf heel eng, óf ze geven het geen prioriteit.” Dit terwijl zbc’s en ziekenhuizen juist samen kunnen inspelen in de verschuivende zorgvraag, die Jak Dekker constateert. “Wij zijn de afgelopen jaren steeds met zo’n vijftien procent per jaar gegroeid. Maar als je kijkt naar de analyses op diagnosecodeniveau, dan zie je aantallen patiënten niet toenemen. Dat wijst op een verschuiving van ziekenhuis naar zbc.”

Financiering

De grootste drempel zit ‘m in de strikte scheiding bij zorgverzekeraars tussen de financiering van eerste- en tweedelijnszorg, waar Xpert Clinic intern ook mee kampt. De huidige structuur is gebaseerd op bekostiging van de eerstelijnszorg op basis van verrichtingen voor fysiotherapie en tijdregistratie bij ergotherapie en financiering van de tweedelijnszorg op basis van DBC’s/DOT’s. De kliniek is daarom in gesprek met de zorgverzekeraars om ketenfinanciering te realiseren, zo is te lezen in de studie die KPMG maakte naar tien jaar verbetering van de hand- en polszorg bij Xpert Clinic. Zo is de kliniek in 2018 gestart met een door de NZa goedgekeurde pilot met financiering van de revalidatiezorg in de anderhalve lijn. De inzet van een revalidatiearts leidt dan niet meteen tot het openen van een DBC in de tweede lijn.     

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

9 april 2019

Samenwerken met ziekenhuizen en andere zorgverleners vereist in de eerste plaats de wederzijdse bereidheid en die is er niet altijd blijkt ook uit de opmerkingen van dhr. Dekker. Recent blijkt dat ook weer in de polder waar St. Jansdal haar nieuwe weg zoekt. Samenwerking zal uiteindelijk wel groeien omdat de patient er bij gebaat is en zorgverzekeraars daarop - o.a. wegens taakdifferentiatie - gaan sturen. Voorwaarde is dan wel dat de zorgverleners - dus ook de ZBC's - daarvoor een platform gebruiken dat het delen van dossiers met de samenwerkende partijen faciliteert. Dus geen eigen portaal maar een PGO of vergelijkbaar platform. Pas dan kun je samenwerken met ziekenhuizen. Dat biedt de mogelijkheid om voor sommige behandelingen de hele zorgketen aan te bieden, inclusief de complexere zorg bij co-morbiditeit. In Groot-Brittannië gebeurt dat al op zeer grote schaal en hebben honderden zorgverleners goed begrepen dat je daar een volwassen digitaal platform voor nodig hebt.

LVD

10 april 2019

Geen slecht plan, maar de zorgverzekeraars moeten dan wel het besef hebben dat de "goedkope" patienten, de te verwachten probleemloze patienten die in de productiemal passen, weg gaan bij het ziekenhuis en de ziekenhuizen dus met de "dure" complexere patienten achterblijven. Kostentechnisch kunnen die 2 centra nooit met elkaar vergeleken worden. Alle faciliteiten die een ziekenhuis gewoonweg moet aanbieden (radiologische interventie, intensive care, hoogcomplexe anesthesie) stuwt de kostprijs voor een activiteit in het ziekenhuis op.

Top