ACTUEEL

'Accountant is te veel tijd kwijt aan WNT en gemeente'

Accountants besteden te vele tijd aan de verantwoording van de omzet in het sociaal domein, de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de balanspost voorzieningen in de langdurige zorg. Deze drie onderwerpen nemen ongeveer een derde van de beschikbare tijd in beslag, terwijl de omvang in de jaarrekening maar beperkt is. Dit blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer, de enquête die FIZI en bureau Finance Ideas ieder kwartaal uitzetten onder financials in de zorg.

Vorig jaar constateerde de branchevereniging voor gehandicaptenzorg (VGN) dat gebrek aan uniformering van het administratieve proces bij gemeenten het grootste pijnpunt is voor zorginstellingen. Dit terwijl het aandeel in de omzet van het zorg uit Wmo en Jeugdwet, die de gemeenten sinds 2015 uitvoeren, meestal maar een beperkt deel is. Dit vertaalt zich volgens de respondenten in de Financiële Zorgthermometer dus ook in meer kosten en administratieve lasten.

Ook financials bij organisaties in de VVT geven aan dat de tijd die zij besteden aan de verantwoording van de omzet uit het sociaal domein meer is dan verwacht op basis van de omzet. 75 procent van de respondenten uit deze sector geeft aan dat het sociaal domein naar verhouding meer tijd vergt. 67 procent stelt zelfs dat dit beduidend meer tijd kost.

WNT

Naast de verantwoording van het sociaal domein blijft ook de WNT onevenredig veel tijd en geld te kosten. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants heeft eerder al aangegeven dat de controle van topinkomens in de publieke sector zo complex is, dat zij ermee wil stoppen. Ook de balanspost voorzieningen blijft een jaarlijks terugkerend en tijdsintensief thema in de discussie tussen accountant en zorginstelling.

Jaarrekening op tijd

Ondanks deze tijdrovende thema’s verwachten alle respondenten dat de jaarrekening voor 1 juni 2019 zonder beperking kan worden opgeleverd. Daarnaast scoren de accountants gemiddeld een 7,3, terwijl dit vorig jaar nog een 7,1 was, ondanks dat de respondenten ook aangeven dat de accountants licht veeleisender zijn geworden ten opzichte van vorig jaar.

"Het is positief om te zien dat, ondanks de complexe thema’s in de verantwoording, zorginstellingen in staat zijn om de jaarrekening met goedkeurende verklaring tijdig op te leveren", zegt Ellen Kalkhoven, voorzitter van FIZI. "Dit is in het verleden wel anders geweest."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top